Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Sygesamtale og fastholdelse

Sygefravær er svært at undgå fuldstændigt. Uanset hvor meget sygefravær der er i en virksomhed, er det altid godt at registrere og holde øje med det løbende, så man kan handle, hvis der viser sig nogle mønstre eller sygefraværet begynder at stige. Det kan skyldes en influenza-epidemi, og så er der jo ikke meget at gøre, men det kan også have rod i noget andet, fx trivselsproblemer, dårlig/manglende ledelse, arbejdsmiljø mv.

Jo hurtigere, der bliver handlet på sygefravær og arbejdet med de ting, som kan nedbringe det, jo bedre bliver bundlinien, og jo større chance er der for at levere kvalitet til tiden – og dermed glade kunder og medarbejdere!

Medarbejdere kan anmode om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan, hvis han/hun ikke forventer at kunne vende tilbage til arbejdet inden for otte uger. Hvis du vurderer, at der ikke er behov for at udarbejde en fastholdelsesplan, kan du afslå anmodningen.

Planen kan indeholde elementer som: (a) nedsat tid, (b) tilpassede arbejdsfunktioner, (c) hjælpemidler som fx ændret kontormateriel, løfteudstyr eller lignende.
 

Rundbordssamtale

Hvis det viser sig, at være svært at finde løsninger, der fungerer, kan man vælge en rundbordssamtale, hvor jobcenteret og evt. fagforening og tillidsrepræsentant medvirker.

Formålet med samtalen er at afklare lønmodtagerens muligheder for tilbagevenden til arbejdspladsen samt drøfte iværksættelse af eventuelle initiativer.
Der har været en (lang) sygeperiode, og samtalen er udtryk for, at fastholdelsesmulighederne ønskes afklaret under hensyn til virksomhedens økonomiske formåen og situation.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her