Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ambitiøst regeringsprogram glemmer smv’erne

Små og mellemstore virksomheders rolle og bidrag til jobvæksten bliver ikke nævnt i et ellers ambitiøst regeringsgrundlag, der dog skaber usikkerhed omkring håndværkerfradraget.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

De nye regeringspartier har præsenteret et ambitiøst regeringsprogram med stærke vækstmål. Desværre glemmer regeringen at nævne de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, der især skal trække jobvæksten i de kommende år.

Det siger afdelingschef i Håndværksrådet Frank Korsholm i en kommentar til det fælles regeringsprogram, som er blevet døbt Marienborg-aftalen.

“Der er et klart fokus på virksomhedernes vækstbetingelser. Der lægges op til at styrke vilkårene for iværksættere, for vækstvirksomheder og lette muligheder for at overdrage virksomheder gennem generationsskifte,” siger han.

De forbedrede vilkår vil blandt andet bestå i færre byrder og skatter, og som noget særligt positivt vil regeringen benchmarke den danske konkurrenceevne, lette punktafgifterne og skatterne på erhvervslivet.

“Vi havde gerne set, at SMVerne eksplicit blev nævnt, da det er dem, der primært skal trække jobvæksten.”

Frank Korsholm, afdelingschef, Håndværksrådet

“Det kan forhåbentligt bidrage til at trække Danmark ud af den vækstkrise, vi har befundet os i i nu snart ti år, hvor især de små og mellemstore virksomheder har været hårdt ramt,” siger Frank Korsholm.

Håndværksrådet, hvor KA og KA Pleje er medlemmer, repræsenterer cirka 18.000 små og mellemstore virksomheder og savner konkrete målrettede tiltag mod SMV’erne i det nye regeringsgrundlag.

“Vi havde gerne set, at SMVerne eksplicit blev nævnt, da det er dem, der primært skal trække jobvæksten. Vi ser meget gerne, at regeringen målretter initiativer imod de små og mellemstore virksomheder. Det kan fx være særlige skattebegunstigelser som et fradrag i selskabskatten for mikrovirksomheder,” siger Frank Korsholm.

Håndværksrådet beklager desuden, at der i regeringsgrundlaget er sat et lille spørgsmålstegn ved, om håndværkerfradraget skal fortsætte:

“Der skal tages stilling om og i givet fald hvordan boligjobordningen videreføres. Regeringen vil i den forbindelse inddrage erfaringer fra andre lande.”

Det er Håndværksrådets opfattelse, at der derved bliver skabt usikkerhed om håndværkerfradraget, hvilket kan føre til usund hamstring af håndværkerydelser frem til 2017.

Del denne artikel: