Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Dementi: KA har en anerkendt overenskomst med Krifa

I går og i dag kunne man i flere medier læse, at Krifas overenskomster ikke er regulerende på det danske arbejdsmarked. Det er ikke sandt, lyder det i en kommentar fra Karsten Høgild, direktør i KA.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

I går og i dag kunne man i flere medier læse en udtalelse fra arbejdsmarkedsforsker og professor Jesper Due, hvor han siger følgende:

“Politisk er de [: Krifa] hamrende uinteressante. Det er ikke deres overenskomster, der giver lønmodtagerne rettigheder i forhold til efteruddannelse, seniorordninger, barselsregler, arbejdsmarkedspensioner og så videre.”

Jesper Due blev desuden citeret for noget tilsvarende i flere udsendelser fra Radioavisen i går.
At Krifa skulle være uinteressante, fordi de ikke har overenskomster, undrer Karsten Høgild, direktør i KA, sig over. KA har som repræsentant for arbejdsgivere og Krifa som repræsentant for lønmodtagere siden 1931 forhandlet løn- og ansættelsesvilkår:

“Vi finder det urimeligt, at en arbejdsmarkedsforsker udtaler sig mod bedrevidende. Han ved godt, at vi har kollektive overenskomster. Arbejdsretten som øverste myndighed på det arbejdsretslige område anerkendte den i 2003. Vores overenskomster er også en del af den danske models metode til at udbrede politiske aftaler og EU direktiver på det danske arbejdsmarked,” fastslår Karsten Høgild.

At KA og Krifa er uinteressante at forhandle med for politikerne, forstår Karsten Høgild ikke. I trepartsforhandlingerne medvirker regeringen, LO og DA. Men LO repræsenterer kun 61 procent af lønmodtagerne, mens DA kun repræsenterer 50 procent af virksomhederne. Der er med andre ord et stort mindretal, som holdes ude af forhandlingerne:

“For at komme ud af krisen er der brug for alle gode kræfter. Vi finder det urimeligt, at et stort mindretal udelukkes fra trepartsforhandlinger. Og det kan ikke som nævnt være fordi, at KA som arbejdsgiverforening og Krifa som lønmodtagerorganisation ikke har en overenskomst,” bemærker Karsten Høgild.

Fakta

  • KA og Krifas nuværende overenskomst blev indgået i 2010 og udløber i 2013, hvorfor overenskomstforhandlingerne mellem KA og Krifa begynder i løbet af 2012.

  • En dom ved Arbejdsretten fra den 27. maj 2003 – i en sag, som LO havde anlagt mod en af KAs medlemsvirksomheder – fastslog, at KAs og Krifas overenskomst er en overenskomst i arbejdsretslig forstand.

  • Siden 1931 har KA og Krifa indgået overenskomst på vegne af arbejdsgivere og lønmodtagere.

Del denne artikel: