Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Den søde juletid nærmer sig….

Hvordan er det nu lige med alle helligdagene i forbindelse med jul og nytår?

Af: Inge Stisen

Foto: Colourbox

For medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus er den 31. december en normal arbejdsdag.

Såfremt forholdene gør det muligt, skal der afholdes ferie den 31. december. Her gælder de almindelige regler for varsling af ferie, og restferie kan varsles til afholdelse med 1 måneds varsel.

24. december betragtes efter overenskomsten som en søgnehelligdag.

Det betyder, at den 24., 25. og 26. december samt 1. januar er søgnehelligdage, der dermed følger overenskomstens regler på dette punkt. 

Dagenes placering gør det i år særlig interessant at se nærmere på definitionen af en søgnehelligdag.

Søgnehelligdage er helligdage, der falder på hverdage.

Hverdage tolker vi som udgangspunkt til at være mandag til fredag, men ikke lørdage og søndage, hvor der normalt ikke arbejdes.

Det betyder, at det i år reelt kun er den 24. december, der er en søgnehelligdag, da den falder på en fredag.

Arbejdes der normalt på lørdage, vil lørdag den 25. december efter omstændighederne være en søgnehelligdag. 

Medarbejdere, hvor løn- og arbejdstid for den pågældende faggruppe reduceres på søgnehelligdage, er omfattet af overenskomstens regler om søgnehelligdagsbetaling. 

Tre muligheder
Medarbejdere, der ikke er ansat som funktionærer (ofte også kaldet timelønnede), har ret til frihed med søgnehelligdagsbetaling. 

Overenskomsten giver tre muligheder for søgnehelligdagsbetaling: Nemlig fuld løn på søgnehelligdagen, indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage eller udbetaling á conto fra medarbejderens SH-opsparing.

Funktionærer har fri med fuld løn på søgnehelligdage. 

Bemærk, der gælder særlige regler om søgnehelligdage i fagoverenskomsterne for Handel og Service.

Udføres der arbejde på de pågældende dage, er betalingen reguleret af fagoverenskomsten for det pågældende område.

Er virksomheden omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan denne indeholde andre vilkår. Kontakt os gerne for konkret rådgivning om, hvad der gælder i jeres virksomhed.

Del denne artikel: