Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Det grønne område: Nye praktikant-tiltag på vej

Der er udsigt til ændringer af praktikantordningen på flere fronter. Vi giver overblikket her.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Der er inden for det grønne område opnået enighed om et forslag til ændringer af praktikantordningen – herunder er der lagt op til, at praktikanternes ophold igen forlænges fra 12 til 18 måneder.

Det forventes, at ændringen udmøntes ved en ændring af praktikantbekendtgørelsen.

Tiltagene er endnu ikke gældende, og det vides ikke præcis, hvad det ender med. Vi følger fra KAs side nøje med i, hvad der sker – og holder jer orienteret.

Forlængelse af opholdsperioden for praktikanter på det grønne område
Med aftalen er der lagt op til, at længden af opholdet for praktikanter på det grønne område forlænges fra 12 til 18 måneder.

Hvis der suppleres med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole, med en varighed mellem 6 og 8 måneder, vil der fortsat være mulighed for at forlænge med yderligere 6 måneder.

Udenlandske praktikanter kan søge hjælp hos det faglige udvalg
Udenlandske praktikanter vil med udgangspunkt i aftalen få en mulighed for at klage til et fagligt udvalg i det tilfælde, at der opstår en tvist mellem praktikanten og virksomheden.

Ved klage til et fagligt udvalg skal dette søge at forlige sagen mellem parterne. Lykkedes det ikke at forlige sagen hos det faglige udvalg, kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet, som kan træffe afgørelse om erstatning og godtgørelse.

På den måde vil en udenlandsk praktikant i højere grad være sikret en retsstilling som en elev under erhvervsuddannelse.

Krav om øget fokus på elever under erhvervsuddannelse
Med aftalen ønsker man ligeledes i højere grad at sikre, at danske elever på erhvervsuddannelse har mulighed for at få en elevplads.

Der lægges på den baggrund op til, at virksomheder, der bruger praktikantordningen, selv har ansat eller forsøgt at rekruttere elever under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på praktikpladser inden for branchen.

Ved væsentlig mangel på praktikpladser skal forstås, at der er flere end 5 procent af eleverne under erhvervsuddannelse, som ikke har en elevplads eller er i skolepraktik efter 2. grundforløb.

Styrkelse af tilsynet
Afslutningsvis ønskes der en styrkelse af tilsynet på området.

Forslaget indebærer, at SIRI skal have det overordnede ansvar for udgående kontrol af udlændinge med arbejds- og opholdstilladelse på praktikantområdet.

SIRI får mulighed for at invitere det faglige udvalg med på kontrolbesøg.

Der sigtes mod at føre tilsyn med 5 procent af de udenlandske praktikanter.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: