Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Dom kan få betydning for mange vognmænd

En ny dom ventes at få betydning for mange af de vognmænd, som kører variabel flekskørsel.

Af: Steen Elkjær

Foto: Colourbox

Vestre Landsret har i august afsagt en dom, som må forventes at få betydning for mange af de vognmænd, som kører variabel flekskørsel. Den må dog også forventes at få betydning for anden kørsel.

Betydningen vil være i forhold til den velkendte 48 timers regel, som jo betyder, at medarbejderne maksimalt må arbejde 48 timer pr. uge i gennemsnit over fire måneder.

Hidtil har forståelsen været, at de chauffører, der under vognløbets åbningstid er kørt hjem for at vente på næste køretur, ikke har skullet medregne ventetid i eget hjem til deres arbejdstid.

Vestre Landsret skulle tage stilling til en situation, hvor en chauffør ansat til at køre variabel flekskørsel havde lavet en opgørelse af sin arbejdstid. Chaufføren havde medtaget ophold i eget hjem.

Det var for Vestre Landsret oplyst, at chaufføren for nogle køretures vedkommende havde pligt til at køre med det samme, og derfor var chaufføren altid pligtig til at være beredt til at kunne køre med det samme. Denne omstændighed har Vestre Landsret tillagt særlig vægt, da de kom frem til, at også ophold i eget hjem skulle medregnes som arbejdstid.

Betydningen af dommen er altså, at i hvert fald hvis chaufføren nogle gange har pligt til at køre umiddelbart efter modtagelse af besked herom, så skal al tid under vognløbets åbningstid medregnes som arbejdstid efter 48 timers reglen.

Dommens rækkevidde må tillige kunne udstrækkes til at gælde for taxichauffører, der i almindelighed efter besked herom skal køre til næste kunde. I forhold til 48 timers reglen vil arbejdstiden for en taxichauffør skulle opgøres som den tid, hvor han står til rådighed for kørsel.

Det er helt entydigt arbejdsgivers pligt at sørge for, at reglen bliver overholdt. Ansvaret kan ikke pålægges chaufføren.

Overtrædelse af reglen medfører pligt til at betale godtgørelse, som i udgangspunktet er 25.000 kroner. Overtrædelse af reglen medfører ikke pligt til at betale yderligere løn.

Del denne artikel: