Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Én vundet og én tabt

KA har inden for de seneste par måneder ført to voldgiftssager mod KRIFA på to vidt forskellige spørgsmål.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Den første, som vi vandt, vedrørte spørgsmålet om, hvilken mindsteløn, der skal anvendes til offentlig servicetrafik, også kaldet flexkørsel, der udføres i små biler. Voldgiftsretten kom frem til, at denne type kørsel mindst skal aflønnes med satsen for taxi-kørsel og ikke med overenskomstens noget højere sats for personbefordring.

Den anden sag, som vi tabte, vedrørte vores særlige satser for aflønning af 18-19 årige i fagoverenskomsterne for kontor, handel samt hotel og restauration.

Voldgiftsretten nåede frem til, at særlige satser for disse aldersgrupper strider mod forskelsbehandlingsloven, og at de derfor er ugyldige med virkning fra 1. marts 2014.

Virksomheder inden for disse tre områder, som har aflønnet 18-19 årige under mindstelønnen for voksne, opfordres til at kontakte KA for nærmere rådgivning.

Del denne artikel: