Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Fakta: Det skal Arbejdsretten tage stilling til i dag

Det er på baggrund af disse punkter, at Arbejdsretten afsiger dom i dag i konflikten mellem Restaurant Vejlegården og 3F.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Principalt
Indklagede skal anerkende, at det samlede omfang af den iværksatte hovedkonflikt og sympatikonflikt ikke er proportional, henset til at klager allerede er dækket af en overenskomst mellem en landsdækkende lønmodtager- og arbejdsgiverorganisation, og at de iværksatte sympatikonflikter derfor er ulovlig.

Subsidiært
Indklagede skal anerkende, at den iværksatte hovedkonflikt er ulovlig, idet sympatikonflikten i væsentlig grad er baseret på ulovlige kampskridt, og at indklagede som følge heraf er afskåret fra at understøtte et overenskomstkrav med hoved- og sympatikonflikter i en af Arbejdsretten fastsat “fredningsperiode”.

Mere subsidiært

  1. Indklagede skal anerkende, at de iværksatte sympatiaktioner omfattende kundehenvendelser og opfordringer til kundeboykot er ulovlige og/eller
  2. Indklagede skal anerkende, at de iværksatte sympatiaktioner omfattende postomdeling er ulovlige og/eller
  3. Indklagede skal anerkende, at de iværksatte sympatiaktioner omfattende affaldsbortskaffelse er ulovlige.

Del denne artikel: