Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Forbudt at spørge om ansøgers alder

Ny lov, der træder i kraft den 1. juli, gør det som udgangspunkt forbudt for arbejdsgiver at spørge om ansøgers alder i forbindelse med rekruttering.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Det er KAs anbefaling, at man ikke spørger til alder. Medmindre man er helt sikker på at være omfattet af en undtagelse. I så fald kan man anmode om oplysninger om ansøgers alder, hvis det er sagligt og hensigtsmæssigt. Foto: Colourbox

”Hvor gammel er du?”

Fra den 1. juli 2022 må du som arbejdsgiver som udgangspunkt ikke længere spørge om jobansøgers alder – hverken i jobansøgning eller gennem elektroniske rekrutteringssystemer. Det vil sige ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af en jobansøgning.

I forvejen er det som udgangspunkt ikke lovligt at forskelsbehandle grundet alder. Der gælder en række undtagelser fra dette forbud. Det vil for eksempel være tilfældet, hvor der er en særlig beskæftigelsesindsats for unge – eller hvor der er iværksat seniorpolitiske initiativer.

Det er KAs anbefaling, at man ikke spørger til alder, medmindre man er helt sikker på at være omfattet af en undtagelse. I så fald kan man anmode om oplysninger om ansøgers alder, hvis det er sagligt og hensigtsmæssigt.

Der ændres ikke på, at en arbejdsgiver fortsat vil kunne lægge vægt på for eksempel erfaring og tidligere beskæftigelse inden for samme branche i forbindelse med rekruttering, hvis sådanne kriterier er sagligt begrundede og proportionale i forhold til det pågældende arbejde.

Ansøger er velkommen til frivilligt at oplyse sin alder.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: