Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Formand: KA skal fylde mere politisk

I 2019 satte KA ny medlemsrekord. Fremgangen skal veksles til politisk indflydelse og synlighed.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

Foto: Lars Salomonsen

På sidste års generalforsamling kunne KA-formand Svend Erik Bøytler Rahbek fortælle om et år med markant medlemsfremgang.

Selv om det er svært at overgå sådan et år, så blev 2019 endnu bedre. I begyndelsen af 2019 rundede KA 1000 medlemmer, lidt senere blev alletiders medlemsrekord slået og ved årets udgang havde KA næsten 1100 medlemmer. Heldigvis er de positive takter fortsat i 2020.

“KA er inde i en stærk udvikling, og det er meget glædeligt. Den øgede styrke skal vi omsætte til resultater, der er til gavn for vores medlemmer,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek i sin beretning på generalforsamlingen i Helsingør.

Et af de områder, hvor KA skal fylde endnu mere, er det politiske. Medlemsundersøgelsen fra 2018 viste, at medlemmerne gerne ser mere politisk gennemslagskraft fra KAs side. Det gælder både påvirkning af politikere og synlighed omkring de udfordringer, der optager KAs medlemmer.

“Vi har selvfølgelig i bestyrelsen diskuteret, hvordan det politiske arbejde kan styrkes, og der er taget en række konkrete initiativer. Det er helt naturligt og nødvendigt, at den politiske interessevaretagelse kommer til at fylde mere og mere i takt med, at vores medlemstal vokser,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek.

“KA er inde i en stærk udvikling, og det er meget glædeligt. Den øgede styrke skal vi omsætte til resultater, der er til gavn for vores medlemmer,”

Svend Erik Bøytler Rahbek, formand, KA

Direkte kontakt til Christiansborg
Et af de konkrete skridt er, at chefkonsulent Claus Bunk fremover skal hellige sig det politiske arbejde. Et andet skridt er tilstedeværelsen på Folkemødet, hvor KA sidste år debuterede som debatarrangør. Et tredje skridt er arbejdet med at vedligeholde og udbygge det politiske netværk.

“Nogle af de politikere, der deltog i vores dialogmøder i efteråret 2018 forud for valget, sidder nu i Folketinget. Det er en stor fordel for os at have en direkte dialog med en stribe politikere på Christiansborg,” sagde han.

Svend Erik Bøytler Rahbek rettede i sin beretning en kritik af SMVdanmark, som KA er medlem af.

“Organisationen ændrede for få år siden navn fra Håndværksrådet til SMVdanmark. Man ønskede at være den eneste hovederhvervsorganisation, som alene varetager de små og mellemstore virksomheders sag. Fra KAs side har vi over for SMVdanmark italesat, at vi savner, at der sker en reel transformation fra en byggepolitisk interesseorganisation til en politisk interesseorganisation, der varetager alle små og mellemstore virksomheders interesse – uanset branche. SMVdanmark er ikke i mål med denne transformation, hvorfor vi fra bestyrelsens side løbende italesætter problematikken over for SMVdanmark,” sagde han.

Vi skal tage ansvar
Svend Erik Bøytler Rahbek kom også ind på det forestående arbejde med at udarbejde et SMV-manifest.

“Vi ønsker at definere og fastlægge principperne for, hvordan små og mellemstore virksomheder kan og bør handle for at være samfundsbevidste og samfundsansvarlige – og på den måde leve op til de forventninger, samfundet har til os som virksomhed. På den måde tror og håber vi, at tilliden til dansk erhvervsliv og særligt små og mellemstore virksomheder kan fastholdes og udbygges,” sagde han og uddybede:

“Politikernes svar – hver gang der oprulles en skandale – er ny lovgivning, men det er en forfejlet løsningsmodel. Det bliver let til populistiske forslag og politisk holdningsmarkering, mere end det bliver til løsning på nogle reelle problemer. Politikerne skal holde sig til at udstikke rammerne, og vi skal som virksomhed påtage os ansvaret og udfylde rammerne. Men gør vi ikke det, skaber vi mistilliden til os selv,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek.

Del denne artikel: