Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Generalforsamling godkender ny overenskomst

Overenskomsten, som KA og Det Faglige Hus forhandlede på plads tidligere på ugen, er fredag blevet godkendt på KAs generalforsamling i Helsingør.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

”Der er givet og taget ved forhandlingsbordet – sådan vil det altid være, når to ligeværdige parter skal nå til enighed. Resultatet er tilfredsstillende, og det understøtter vores medlemmers fortsatte vækstmuligheder,” siger KA-direktør Karsten Høgild om den nye overenskomst. Foto: Lars Salomonsen

Overenskomsten gælder med virkning fra den 1. marts 2022 frem til udgangen af februar 2025.

Den omfatter mellem 15.000 og 20.000 medarbejdere, der arbejder på KAs godt 1300 medlemsvirksomheder.

KA-direktør Karsten Høgild glæder sig over opbakningen fra generalforsamlingen.

”Der er givet og taget ved forhandlingsbordet – sådan vil det altid være, når to ligeværdige parter skal nå til enighed. Resultatet er tilfredsstillende, og det understøtter vores medlemmers fortsatte vækstmuligheder,” siger han.

Karsten Høgild lægger ikke skjul på, at forhandlingerne har trukket ud denne gang.

”Det har været udfordrende og intense forhandlinger, og det er der flere grunde til. For det første oplever mange brancher akut mangel på arbejdskraft, og den udfordring har vi arbejdet med i forbindelse med forhandlingerne. For det andet oplever vi høj inflation i Danmark, og det har resulteret i nogle forventninger, som har gjort det udfordrende at få enderne til at nå hinanden,” siger han.

Parterne har fastsat mindstelønningerne for overenskomstens to første år. Mindstelønningerne for overenskomstens tredje år skal være forhandlet på plads senest den 1. marts 2024.

Det koster overenskomsten
Virksomhedernes omkostninger stiger gennemsnitligt med 7,7 procent for ufaglærte og 8,4 procent for faglærte, når man kigger på overenskomstens to første år.

Overenskomsten betyder også, at den optrapningsordning, som ny-indmeldte KA-medlemmer kan benytte i forhold til pension, udvides fra 3 til 4 år.

Bagatelgrænsen vedrørende pension ændres fra 60.000 til 100.000 kroner pr. år, hvilket imødekommer et stort ønske fra brancher med mange ungarbejdere og/eller sæsonarbejdere.

På transportområdet bortfalder opsigelsesvarsler de første tre måneder.

På landbrugsområdet indføres en undtagelse for arbejdstidsdirektivet, så den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan opgøres over en referenceperiode på 12 måneder mod tidligere fire måneder.

Den nye overenskomst indfører et overenskomsttillæg for alle medarbejdere på 1,25% pr. år af den personlige løn.  

”Det øvrige arbejdsmarked har de senere år udviklet en fritvalgskonto. Det Faglige Hus og KA er enige om, at en fritvalgskonto er en administrativ byrde, som man ikke ønsker i vores overenskomst. Vi har derfor tænkt i alternativer, og det har ført til indførelsen af et overenskomsttillæg,” siger Karsten Høgild.

Del denne artikel: