Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Har de ansatte fået holdt deres ferie?

Hvis ikke de ansatte får afviklet deres ferie i tilstrækkeligt omfang, risikerer de, at retten til ferien og feriepengene går tabt.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Tiden nærmer sig for afslutningen af den første hele ferieafholdelsesperiode under den nye ferielov. 

Det betyder, at de ansatte skal have afviklet det meste af deres ferie, herunder også det, som har været automatisk overført.

Hvis ikke de ansatte får afviklet deres ferie i tilstrækkeligt omfang, risikerer de, at retten til ferien og feriepengene går tabt.

Overført ferie fra det forkortede ferieår og 4 ugers ferie optjent skal holdes inden den 31. december 2021.

Den 1. september 2020 startede det nye ferieår med optjening og afvikling efter samtidighedsprincippet.

Ansatte har i perioden fra 1. september 2020 til og med 31. august 2021 haft mulighed for at optjene svarende til 5 ugers ferie.

Af disse 5 uger skal mindst 4 af ugerne som udgangspunkt være afholdt i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september 2020 til og med 31. december 2021.

Der er altså i udgangspunktet mulighed for maksimalt at aftale overførsel eller udbetaling af ferie ud over 4 uger, hvilket vil sige 1 uge, svarende til den 5. ferieuge.

En ekstra faktor, som kan spille ind i regnskabet, er, at der i perioden fra 1. januar til den 31. august 2019, blev optjent 16,64 feriedage, som skulle holdes i perioden fra 1. maj til den 31. august 2020.

Hvis der var feriedage, der ikke var holdt den 31. august 2020, blev disse automatisk overført til den første ferieafholdelsesperioden, hvilket vil sige den igangværende.

De 16,64 dage, der blev optjent, har en særlig status og kan ikke udbetales eller overføres i det løbende ansættelsesforhold.

Det betyder, at de dage, som ikke blev afholdt i sommeren 2020, og som dermed automatisk er overførte, skal afholdes inden udløbet af første ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021.

Holdes ferien ikke, så bortfalder i udgangspunktet retten til både ferien og feriepengene.

Er der overført ferie fra ferieåret 2019/2020 til det forkortede ferierår fra 1. maj 2020 til den 31. august 2020, kan denne ferie under nærmere betingelser udbetales eller overføres efter den 31. december 2021.

KA Plus-medlemmer: Feriefridage
Ansatte, der er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, vil i mange tilfælde have optjent op til 5 feriefridage til afholdelse i kalenderåret.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at hvis ansatte har ikke-afholdte fridage ved kalenderårets udgang, så skal værdien af disse dage udbetales med januarlønnen med tillæg af feriepenge og pension. Der kan alternativt indgås aftale om senere afholdelse.

Du kan som arbejdsgiver varsle dagene til afholdelse med 1 måneds varsel, hvis du ønsker at fastsætte tidspunktet for afviklingen.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: