Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Har jeres medarbejdere ferie til gode?

Den 1. september afsluttede vi det forrige ferieår, men det er først til nytår, den optjente ferie skal være afholdt. Hvis nogle af jeres medarbejdere stadig ikke har afholdt hele deres ferie, er det en god idé at læse med her. Noget af ferien kan nemlig gå tabt, hvis den ikke bliver afholdt senest den 31. december.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Ikke-afholdt ferie

I løbet af ferieåret, som startede den 1. september 2021 og sluttede den 31. august 2022, har de fleste danske lønmodtagere optjent ret til 5 ugers betalt ferie. Af de 5 uger skal mindst 4 som udgangspunkt være afholdt inden 31. december 2022, hvor ferieafholdelsesperioden løber til.

Afholdes de 4 ferieuger ikke inden nytår, bortfalder de som udgangspunkt, og værdien skal udbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis den 5. ferieuge ikke er afholdt inden periodens udløb, er det muligt at aftale overførsel eller udbetaling af denne. Den bortfalder altså ikke nødvendigvis, hvis bare virksomheden og medarbejderen kan blive enige om en aftale.

Der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen senest den 31. december, hvis der skal foretages overførsel. Hvis I aftaler at udbetale værdien af ferie ud over den 4. ferieuge, skal beløbet udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb ved midnat den 31. december.

Vær opmærksom på, at ferieoverførsel skal registreres på Virk.dk senest den 31. december. Det gælder dog ikke medarbejdere med ret til løn under ferie, som er i fortsat ansættelse. Med disse kan I blot lave en intern aftale uden særskilt registrering.

Det kræver som udgangspunkt en varslingsfrist på en måned, hvis I ønsker at placere feriedage udenfor hovedferieperioden, som er fra 1. maj – 30. september. De skal gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, medmindre det ikke kan lade sig gøre af driftsmæssige hensyn, eller medarbejderen selv ønsker at placere dem anderledes.

Har I kendskab til, at nogle af jeres medarbejdere har ferie til gode, kan I overveje at udsende en påmindelse, så de kan fremkomme med deres ønsker til placering.

Optjente fridage

Ud over de 5 ferieuger vil ansatte under Den tværfaglige overenskomst mellem KA og Det Faglige Hus i mange tilfælde have optjent yderligere 5 opsparede fridage i løbet af kalenderåret. Fridagene afholdes som udgangspunkt inden årets udløb eller – hvis arbejdsgiver og medarbejder er enige herom – i løbet af næste år. En aftale om overførsel til næste år skal indgås senest den 31. december 2022.

Det kræver ligeledes en varslingsfrist på en måned, hvis I ønsker at placere tidspunktet for afholdelse af opsparede fridage.

Hvis medarbejderen har opsparede overenskomstmæssige fridage til gode den 31. december, og der ikke laves aftale om senere afholdelse, udbetales værdien i stedet med januarlønnen med tillæg af feriepenge, overenskomsttillæg og pension.

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for perioden 2022-2025. For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes. Vi anbefaler derfor altid, at vores medlemmer kontakter KA’s juridiske afdeling, hvis du har konkrete spørgsmål i relation til dine medarbejdere.

Del denne artikel: