Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Hvornår skal der betales sygeferie-godtgørelse?

Er du som arbejdsgiver opmærksom på, at du skal betale sygeferiegodtgørelse, selv om du ikke er forpligtet til at betale løn under sygdom?

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Hvad er sygeferiegodtgørelse?
Hvis dine medarbejdere ikke er berettigede til løn under sygdom – for eksempel fordi de er timelønnede eller ikke har opnået 6 måneders anciennitet –– optjener de heller ikke den almindelige feriegodtgørelse i sygeperioder.

Fra 2. fraværsdag i sygeperioden optjener disse medarbejdere i stedet for feriegodtgørelse 12,5 % af deres sædvanlige løn i såkaldt sygeferiegodtgørelse.

Godtgørelsen, som betales af dig som arbejdsgiver, sikrer, at denne gruppe af medarbejdere ikke mister deres ret til betalt ferie på grund af sygefraværet. Alle medarbejdere – syge eller ej – skal nemlig optjene ret til mindst 4 ugers betalt ferie pr. år.

Hvordan beregnes den så?
Sygeferiegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn.

”Den sædvanlige løn” forstås almindeligvis som den løn, medarbejderen har modtaget de seneste 4 uger forud for sygemeldingen – i hvert fald, hvis lønnen har været sædvanlig i perioden.

I tilfælde, hvor medarbejderen eksempelvis har afholdt ferie, vil beregningen af ”den sædvanlige løn” ske ud fra de nærmeste forudgående perioder, hvor der ikke har været sådanne usædvanlige udsving til den ene eller anden side.

Hvornår optjenes godtgørelsen?
Der er ikke noget anciennitetskrav, som skal opnås, før dine medarbejdere opnår ret til sygeferiegodtgørelse under sygdom. De har altså ret til sygeferiegodtgørelse fra ansættelsens start.

Selve sygefraværsgodtgørelsen aktiveres som udgangspunkt først på 2. sygefraværsdag i hver sygdomsperiode, og optjeningen løber indtil sygdomsperioden afsluttes.

I tilfælde, hvor medarbejderen har haft mere end 52 sygefraværsperioder i et ferieår, vil medarbejderen fra den 53. sygdomsperiode allerede begynde optjeningen af sygeferiegodtgørelse på sin 1. sygefraværsdag således, at medarbejderen, trods sygefraværsperioder, optjener ret til mindst 4 ugers betalt ferie.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: