Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Implementering af EU-direktiv forsinkes

Direktivet påvirker blandt andet reglerne om ansættelsesbeviser, herunder fristen for hvornår visse oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives. Implementeringen trækker ud.

Af: Inge Stisen

Foto: Colourbox

EU vedtog i 2019 direktivet om forudsigelige og gennemsigtige arbejdsvilkår – arbejdsvilkårsdirektivet – der skal implementeres i dansk ret senest den 1. august 2022.

Direktivet påvirker blandt andet reglerne om ansættelsesbeviser, herunder fristen for hvornår visse oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives.

Reglerne om ansættelsesbeviser er implementeret i overenskomstens § 5. Med udsigt til ændring af reglerne om ansættelsesbeviser skrev overenskomstparterne i forbindelse med overenskomstfornyelsen ind i § 5, stk. 1, at § 5 forventeligt inden den 1. august 2022 erstattes af et protokollat mellem overenskomstparterne.

Beskæftigelsesministeren har imidlertid oplyst, at Danmark ikke når at implementere direktivet inden fristen, men i stedet forventer, at der fremsættes et lovforslag i efteråret 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023.

Overenskomstens § 5 vil derfor ikke blive erstattet af et protokollat inden den 1. august 2022, idet protokollatet afventer den danske implementeringen af direktivet.

Del denne artikel: