Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Jarlov vil være de små virksomheders minister

Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil gøre det nemmere både at starte og drive virksomhed. Der skal luges ud i bureaukratiet, og de små virksomheder skal have langt mere opmærksomhed fra politisk side.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

Foto: Erhvervsministeriet

Rasmus Jarlov mener, at politikerne generelt har forsømt landets små virksomheder, og det skal der gøres noget ved.

“Ja, det synes jeg. Små virksomheder har ikke så meget tid til at engagere sig i at komme til mig eller andre politikere med deres forslag, fordi de simpelthen har så travlt med at drive deres virksomhed,” siger den konservative erhvervsminister og uddyber:

“Det betyder, at det oftest er de store virksomheder, vi hører fra, og de sætter sig på de forskellige dagsordener og bliver dermed hørt. Derfor har mange politiske tiltag været rettet mod de store virksomheder, men jeg ser et klart behov for, at vi nu også sætter fokus på de små.”

“Jeg synes, det er helt uundværligt for mig, at jeg selv har prøvet det, når jeg skal være minister for erhvervslivet. Uanset om vi taler revision af regnskabsloven, skatter og afgifter eller personaleregler, så kender jeg en del til det.”

Rasmus Jarlov, erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti

Rasmus Jarlov er ikke kun politiker. Han er også iværksætter. Startede for år tilbage turistvirksomheden Hamlet Tours, som siden har vokset sig større. I dag er Rasmus Jarlov ikke en del af den daglige drift, men han ejer fortsat virksomheden.

Som minister er erfaringerne fra egen virksomhed guld værd.

“Jeg synes, det er helt uundværligt for mig, at jeg selv har prøvet det, når jeg skal være minister for erhvervslivet. Uanset om vi taler revision af regnskabsloven, skatter og afgifter eller personaleregler, så kender jeg en del til det.”

Væk med overflødige regler
Rasmus Jarlov har selv som virksomhedsleder oplevet, hvordan kravene fra politikere og myndigheder trækker tænder ud. Han kæmper for, at erhvervslivet på sigt får færre og mindre bureaukratiske regler at skulle forholde sig til.

“Jeg synes, der er rigtig meget, der er overflødigt. Virksomhederne bruger rigtig meget af deres tid på alt muligt andet end at drive deres virksomhed, fordi politikere har indført en masse ting, som virksomhederne spilder deres tid med,” siger han.

Rasmus Jarlov overtog ministerkontoret, der er så stort og imponerende, at det får et gennemsnitligt dansk kontor til at ligne et tarveligt kosteskab, tilbage i juni. Og han har travlt. Senest til juni næste år skal folketingsvalget være afholdt, så der skal trædes på speederen, hvis ønsker skal veksles til resultater på denne side af danskernes kryds.

“Hvis jeg får min vilje, så kommer vi meget langt i forhold til at gøre regler enkle, men nu må vi se, hvor meget jeg kan nå her i første omgang i denne valgperiode. Så håber jeg, at jeg kan få lov at fortsætte bagefter.”

Regeringen har en målsætning om, at erhvervslivet i 2020 skal være lettet for administrative byrder for, hvad der svarer til fire milliarder kroner. Målsætningen lyder på seks milliarder i 2025.

“Hver gang vi indfører eller afskaffer en regel, så måler vi påvirkningen i forhold til arbejdstid ude i virksomhederne. Vi har afskaffet mere, end vi har indført. Vi har et meget ambitiøst mål om at afskaffe for fire milliarder kroner bureaukrati,” siger Rasmus Jarlov og forklarer uddybende, hvordan milliarderne udregnes:

“Det er ikke skatter og afgifter. Det, vi måler på, er, hvor meget tid vi beder virksomhederne bruge på at udfylde skemaer og andet bureaukrati, og så regner vi det om til tabt arbejdsfortjeneste.”

Sæt handling bag ordene
I øjeblikket arbejdes der på at finde de regler, hvor der kan gøres noget.

“Vi har sat en lang række analyser i gang af regler, som vi kan forenkle, og vi kommer med en masse udspil i løbet af det næste halve år. Det vil være mange bække små, og så håber jeg selvfølgelig, at summen af de forslag gør, at vi kan komme op på de fire milliarder, som vi har som mål,” siger Rasmus Jarlov.

“Alle tilslutter sig principielt, at der skal være mindre bureaukrati, men jeg synes, der er rigtig mange dårlige undskyldninger, når det kommer til konkret at afskaffe ting.”

Rasmus Jarlov, erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at konkretisere, hvilke regler han gerne ser afskaffet eller forenklet.

“Jeg synes, det vil være forkert at lufte alt det, vi kigger på, fordi så skaber jeg bare nogle forventninger, som måske ikke bliver indfriet, når vi har gennemanalyseret tingene, så man må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.”

Rasmus Jarlov mener helt generelt, der er for meget snak og for lidt handling, når det handler om at luge ud i bureaukratiet.

“Når det kommer til det konkrete, så svigter opbakningen ofte. Der er mange politikere, som går rundt og bryster sig af, at der skal være mindre bureaukrati, men de ved åbenbart ikke, hvad det bureaukrati går ud på – fordi hver gang vi kommer med noget konkret, så er der meget færre, der bakker op,” siger han og tilføjer:

“Alle tilslutter sig principielt, at der skal være mindre bureaukrati, men jeg synes, der er rigtig mange dårlige undskyldninger, når det kommer til konkret at afskaffe ting. Som politiker skal man gøre op med sig selv, at man kan ikke sige, at man vil have mindre bureaukrati og så fastholde, at man vil have ligeså mange ordninger, fradrag og tilskud, som vi har i dag. Vi får kun gjort tingene simplere, hvis vi også får afskaffet nogle ting.”

Rasmus Jarlov opfordrer sine politiske med- og modspillere til at handle.

“Der er mange politikere, som mener, at vi skal have 17.000 tilskudsordninger, fradrag og 85 forskellige typer overførselsindkomster, og så bliver det altså lidt svært at have et simpelt og overskueligt system. Jeg synes, der er meget tom snak på det her område, og der er politikere, som skylder at levere.”

Små virksomheder med stor betydning
De mange små og mellemstore virksomheder har vital betydning for Danmark og det velfærdssamfund, vi kender.

“De er totalt afgørende. Det er jo vækstlaget, og det er en kæmpestor del af dansk erhvervsliv. Det er både iværksættere, som starter virksomheder, der kan gå hen og blive meget store, så er det små familievirksomheder, landbrug, håndværkere, små butiksdrivende – de udgør en kæmpestor del af dansk erhvervsliv. Det er folk, der knokler hårdt, virkelig går op i deres arbejde og lægger liv og sjæl i det. Nogle af dem tjener utrolig lidt, og det, synes jeg, man skal have stor respekt for.”

“Det vil ikke være godt, hvis der er fagforeninger, der får monopol på at tegne overenskomst i Danmark.”

Rasmus Jarlov, erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti

Danmark har brug for flere iværksættere, og i den forbindelse bør flere unge ifølge Rasmus Jarlov overveje en ekstra gang, inden de vælger uddannelse.   

“Jeg tror først og fremmest, at det er rigtig vigtigt, at vi får fortalt, hvor sjovt det er at være forretningsdrivende i Danmark, fordi unge vælger ikke de uddannelser, der skal til for at starte virksomhed. Der er måske mange af de unge, der tror, at det er sjovt at kunne starte virksomhed, men så vælger de alligevel statskundskab eller kommunikation, som ikke er uddannelser, hvor man har ret gode muligheder for at starte sit eget. Derfor skal vi have flere af de unge til at vælge nogle uddannelser, hvor man lærer at lave noget, som man kan sælge.”

Rasmus Jarlov håber, at flere tager skridtet og starter virksomhed. Både for deres egen og Danmarks skyld.

“Jeg kan varmt anbefale at starte virksomhed. Når man kæmper for noget og tager en risiko, og man så lykkes med det, så er det nok den største tilfredsstillelse i verden. For mig er det at bygge min egen virksomhed op nok det mest tilfredsstillende, jeg har gjort i mit liv.”

I en anden artikel her i magasinet VÆRDI opfordrer Grundfos-topchef Mads Nipper både politikere og virksomheder til at skrue op for de grønne ambitioner og kæmpe for verdensmålene. Rasmus Jarlov er enig i behovet for handling.

“Jeg er meget optaget af, at vi får en bedre miljøpolitik og gør noget ved klimaudfordringerne. Det er, som jeg ser det, en bunden opgave. Det er jo ikke noget, vi kan løse i Danmark,” siger ministeren og uddyber:

“Men jeg er rigtig glad for, at vi er langt fremme i forhold til grønne teknologier, og at vi bidrager til verden på den måde, at vi er med til at udvikle teknologier, som er gode for klimaet, og derved kan Danmark gøre en meget stor forskel.”

Hykleri om den danske model
Rasmus Jarlov ser den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter regulerer løn- og arbejdsvilkår, som grundlæggende god. Men der er plads til forbedring, især på det offentlige område.

“Jeg synes, at de faglige organisationer skylder at levere på regelforenkling. Man kan jo ikke sige, at vi politikere skal sørge for at gøre det nemt og simpelt at drive virksomhed og så selv komme med en overenskomst, der fylder 100 sider med sindssyg mange paragraffer og små tillæg og meget, meget komplicerede overtids- og pensionsregler.”

Rasmus Jarlov, erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti

“Jeg synes, der er meget hykleri. Nogle gange kan det godt virke som om, at folk påberåber sig den danske model, når det er til deres fordel, og når det så ikke længere er deres fordel, så vil de have politikerne til at gribe ind. Jeg synes, den danske model fungerer overvejende godt for det private erhvervsliv, men jeg synes samtidig, at den måde den bliver misbrugt i forhold til den offentlige sektor godt kan være lidt pinlig at overvære nogle gange, siger han med tanke på forårets langstrakte overenskomstforhandlinger på det offentlige område.”

Rasmus Jarlov anser det frie valg som fundamentalt.

“Vi skal passe på, at der ikke er for få valgmuligheder. Det vil ikke være godt, hvis der er fagforeninger, der får monopol på at tegne overenskomst i Danmark. Der er brug for, at man har valgmuligheder, så man kan gå et andet sted hen, hvis man er utilfreds og ikke bryder sig om den måde, det foregår i en bestemt fagforening. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er flere muligheder, og jeg vil ikke støtte, at nogen skal have eneret på at drive fagforening i Danmark.”

Rasmus Jarlov mener, det er forkert, at arbejdsgivere kan tvinges til at være medlem af bestemte foreninger. Det har han endda prøvet på egen krop.

“Jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at være medlem af en arbejdsgiverforening, hvis jeg overhovedet skulle kunne forstå en overenskomst,” siger han og retter en bred kritik af både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger:

“Jeg synes, at de faglige organisationer skylder at levere på regelforenkling. Man kan jo ikke sige, at vi politikere skal sørge for at gøre det nemt og simpelt at drive virksomhed og så selv komme med en overenskomst, der fylder 100 sider med sindssyg mange paragraffer og små tillæg og meget, meget komplicerede overtids- og pensionsregler. Jeg synes, at man må gribe lidt i egen barm, fordi noget af det, jeg har brugt mest tid på som lille erhvervsdrivende, har været at fortolke og forstå overenskomsten. Det har næsten kostet mig mere energi end at skulle forstå skatteregler.”

Blå bog:
Rasmus Jarlov er 41 år og bor i København

Han kom første gang i Folketinget i 2010, men blev ikke genvalgt i 2011

I 2015 genindtrådte han i Folketinget, og han har siden bestridt en række ordførerposter for Det Konservative Folkeparti

Rasmus Jarlov har været erhvervsminister siden juni i år, hvor han afløste partifællen Brian Mikkelsen

I perioden 2010-2015 var han medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Rasmus Jarlov stiftede i 2012 turistvirksomheden Hamlet Tours, som han fortsat ejer

Fra 2004 til 2010 var han ansat hos Novo Nordisk, siden 2008 har han været ekstern lektor i finansiering ved Copenhagen Business School. Han er uddannet fra CBS og Flyvevåbnet

Rasmus Jarlov er noget af en globetrotter – han har besøgt 150 forskellige lande.

Del denne artikel: