Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA kortlægger fremtidens virksomhed

Virksomhederne skal belave sig på manglende arbejdskraft, og det kan blive et stort problem.

Fremtiden stiller større krav til lederen, og det bliver mere komplekst at lede.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Hvordan ser danske virksomheder ud om seks år?

Det spørgsmål blev stillet på en temadag for KA´s overenskomstudvalg. Udvalget kigger ind i fremtiden for at kunne skrue en ny overenskomst sammen, som er holdbar i fremtiden

Der er stadig halvandet år til KA´s overenskomster med Kristelig Fagbevægelse skal fornyes, men forberedelsesarbejdet er begyndt. KA´s overenskomstudvalg var for nylig samlet om temaet: Fremtidens virksomhed.

“Vi skal have ny overenskomst i 2007, og måske bliver det en fireårig aftale, som vi har nu. Er det tilfældet, er vi faktisk helt fremme ved 2011. At se seks år ud i tiden er længe, men det bliver vi nødt til, hvis overenskomsten skal være til at håndtere for fremtidens virksomheder,” siger direktør i KA, Karsten Høgild.

“Det er vigtigt, at kende scenen, som virksomhederne skal spille på. Kender vi virksomhedernes udfordringer i fremtiden, ved vi også langt bedre, hvilke krav vi skal stille til os selv som arbejdsgiverorganisation og til en kommende overenskomst.”

To afgørende udfordringer
Der bliver to afgørende udfordringer for små og mellemstore virksomheder. Det er konkurrence- og medarbejderforhold. Det er væsentligt at spørge, hvordan den lille virksomhed klarer sig i konkurrencen med store virksomheder, sort arbejde og i forhold til globaliseringen. Op imod dette er det helt afgørende, at virksomheden har konkurrencedygtige medarbejdere.

“Det bliver klart de små virksomheder, der får det sværest. F.eks. får kommunalreformen indflydelse på de små håndværksmestre, som måske tidligere skulle vedligeholde to skoler. Storkommunerne betyder udlicitering i større klumper, som der skal større virksomheder til at håndtere. Desuden bliver der en skærpelse i kravene til virksomhedens likviditet. Lempelse i lukkeloven giver også klart øget konkurrence til de mindste,” pointerede Karsten Høgild på temadagen, hvor han bl.a. havde et indlæg om udfordringer og konsekvenser for virksomhederne i fremtiden.

Hele verden er markedsplads
Globaliseringen er allerede en udfordring for de fleste, og tror man, at globaliseringen forsvinder, er man på forkert kurs, for globaliseringen får indflydelse på alle brancher.

“Verden er blevet én stor markedsplads. Faktum er, at varerne produceres der, hvor de mest konkurrencedygtige medarbejdere og virksomheder er. Vores konkurrenceparameter i Danmark er vores kvalitet, forandringsvilje og handlekraft. Desuden har vi en stor grad af viden og er nogle af de stærkeste i verden digitalt,” sagde Karsten Høgild og pointerede i den forbindelse, at 97 procent af alle virksomheder har internetadgang.

“Til gengæld er vi helt i bund konkurrencemæssigt, når vi ser på virksomhedernes lønomkostninger. Her er vi kun overgået af Sverige. Lønnen herhjemme er de seneste ti år steget mere end forbrugerpriserne. Det er positivt i og med, at det skyldes et højere uddannelsesniveau, men det er negativt i forhold til konkurrencesituationen. En ny situation, som virksomhederne også skal belave sig på er manglende arbejdskraft, og det kan blive et stort problem. Danskerne er et af de folkefærd i EU, som arbejder færrest timer på årsbasis. Det har fået velfærdskommisionens medlem, Jørgen Søndergaard, direktør i Socialforskningsinstituttet til at udtale følgende: »Det er slut med mere ferie og kortere arbejdstid.«”

Tryghed til de ansatte
Virksomhederne skal i stedet komme op med andre tilbud til de ansatte, for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

“Fremtiden stiller større krav til lederen, og det bliver mere komplekst at lede. Kompetenceniveauet blandt ledere skal derfor hæves. Dygtige ledere skal kunne motivere, og der må være fokus på, hvad der betyder noget for medarbejderne. Undersøgelser viser, at medarbejdere ønsker tryghed, og har stor fokus på deres familie, og hvordan det går den. Vi bliver nødt til at se på, hvordan overenskomsterne kan understøtte den tryghed. Overenskomsterne må have nogle rammebetingelser, som sikrer god balance mellem arbejdsliv og andet liv,” lød det fra Karsten Høgild, hvorefter alle medlemmer af udvalget drøftede fremtidens virksomhed. Som hovedpunkter blev opstillet følgende: Kvalificeret arbejdskraft, synlig ledelse, kapitalnetværk, fleksibilitet, kreativitet og godt arbejdsmiljø.

Ønsker for fremtiden fra overenskomstudvalget
– Det generelle niveau i uddannelsessystemet skal hæves. Der skal være større faglig stolthed hos nyuddannede. Det skal være pligtigt at deltage i relevant efteruddannelse.
– Ledere skal på relevante og skræddersyede lederkurser for at øge deres kompetencer.
– Et finansieringsnetværk i KA-regi, hvor partnere med gode ideer og økonomisk finansiering kan mødes.
– Større fleksibilitet og friere rammer, så man har flere muligheder for at tilrettelægge sin arbejdstid. Normalarbejdstidsbegrebet skal væk. Der skal være bedre mulighed for hjemmearbejdsplads. Der skal være lavere skat på arbejde, så det betaler sig at arbejde mere. Offentlige institutioner skal være mere fleksible.
– Kreativiteten skal blomstre. Der skal være udviklingsparker/miljøer. KA skal være med til at sammenkoble relevante personer og virksomheder.
– Arbejdsmiljøet skal være i fokus, så virksomhederne hjælper medarbejderne til at balancere mellem arbejdsliv og andet liv.

Overenskomstudvalget arbejder videre med de mere specifikke krav til den kommende overenskomst. KA vil meget gerne høre fra medlemmer, som enten har fundet ting i de nuværende overenskomster, som ikke er hensigtsmæssige og ideer til kommende overenskomster.
Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er vigtige impulser for KA, da det er medlemmerne, der bruger overenskomsterne i praksis.

Del denne artikel: