Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA opretter barselsfond

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Regeringen vil oprette en pligtmæssig barselsfond for alle arbejdsgivere. Bidraget til denne barselsfond vil, efter det oplyste, blive på ca. 850,00 kr. pr. medarbejder pr. år og vil indeholde et maksimumsbeløb i refusion. Undtaget fra denne er arbejdsgivere, der gennem en arbejdsgiverforening, er tilsluttet en barselsfond med en udligningsordning.

KA’s bestyrelse har, på baggrund af dette besluttet at iværksætte en barselsfond pr. 1. juli 2005. KA’s barselsfond vil samtidig blive tilsluttet KAH’s udligningsordning.

Formålet med KA’s barselsfond er at foretage en udligning af omkostningerne til barselsorlov. Endvidere er vi overbevidst om, at en barselsfond administreret i eget regi, omkostningsmæssigt vil være billigere end en offentlig administreret barselsfond. Samtidigt vil vi kunne tilpasse barselsfonden den betalingsforpligtelse, som fremgår af vores egen kollektive overenskomst.

Alle medlemmer af KA er omfattet af KA’s barselsfond, og den dækker samtlige medarbejdere ansat i virksomhederne. Det betyder, at ingen virksomheder i KA skal betale til den offentlige barselsfond.
Det årlige bidrag til barselsfonden er fastsat til 2 o/oo af foregående års lønsum.
Refusionsbeløbet er den fulde løn incl. arbejdsgivers andel af pension fratrukket refusionen fra kommunen.

Refusionsperioden er den periode, hvor virksomheden er forpligtet til at betale løn under barsel i henhold til overenskomsten mellem KA og Kristelig Fagforening.
Der kan højest udbetales refusion for de timer, medarbejderen er ansat til i henhold til ansættelsesbeviset, dog maksimalt 37 timer pr. uge.

Del denne artikel: