Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA vinder sag i Arbejdsretten

Arbejdsretten fastslår, at en virksomhed, der ikke var medlem af Dansk Byggeri, heller ikke var bundet af Dansk Byggeris overenskomst med 3F. Den afgørelse gør op med hidtidig praksis.

Af: Inge Stisen

Var en virksomhed bundet af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, når nu virksomheden ikke blev medlem af Dansk Byggeri?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til forleden, og inden vi går dybere ind i sagen, kan vi godt afsløre, at KA-virksomheden blev frifundet.

Sagen handler om, hvorvidt den pågældende virksomhed som følge af at have søgt optagelse i Dansk Byggeri var forpligtet af Dansk Byggeris overenskomster, herunder bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, selv om virksomheden ikke var medlem af Dansk Byggeri.

Virksomheden ansøgte i januar 2016 om optagelse i Dansk Byggeri.

I ansøgningen skrev virksomheden, at den ønskede overenskomstdækning fra ansøgningstidspunktet, og virksomheden betalte indmeldelsesgebyr til Dansk Byggeri, der herefter orienterede fagforbundene om ansøgningen.

Virksomheden blev dog ikke medlem af Dansk Byggeri, idet Dansk Byggeri annullerede virksomhedens ansøgning og refunderede indmeldelsesgebyret.

Virksomheden meldte sig efterfølgende ind i Arbejdsgiverforeningen KA.

I 2019 rejste fagforbundet 3F en sag ved Arbejdsretten mod virksomheden med påstand om bod for manglende overholdelse af Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

Ny afgørelse gør op med praksis
I 2012 afgjorde Arbejdsretten en lignende sag med en anden virksomhed.

Dengang nåede retten det resultat, at virksomheden var overenskomstdækket fra ansøgningstidspunktet, da det fremgik af et notat, som Dansk Byggeri havde udarbejdet, at en virksomhed overenskomstdækkes, når Dansk Byggeri har modtaget korrekt udfyldt optagelsesbegæring og indskud, samt når fagforbundene er orienteret om virksomhedens ansøgning.

Af notatet fremgik det også, at såfremt Dansk Byggeri afslår anmodningen om optagelse anses virksomheden overenskomstmæssigt som medlem i perioden og dermed forpligtet af overenskomsten.

KA anfægtede denne afgørelse og gjorde under den konkrete sag gældende, at virksomheden ikke kunne forpligtes af Dansk Byggeris overenskomster, idet virksomheden aldrig blev medlem af Dansk Byggeri, og der heller ikke på andet grundlag skulle være aftalt, at virksomheden skulle være overenskomstforpligtet.

Arbejdsretten fulgte KAs påstand og frifandt virksomheden, idet der ikke forelå medlemskab af Dansk Byggeri, der kunne medføre at virksomheden var bundet af Dansk Byggeris overenskomster, ligesom Arbejdsretten heller ikke på andet grundlag, hverken stiltiende eller ved udtrykkelig aftale, fandt, at virksomheden var forpligtet af Dansk Byggeris overenskomster.

3F havde krævet, at virksomheden skulle betale 1,1 mio. kr., men det krav afviste Arbejdsretten.

Afgørelsen gør således op med tidligere praksis fra Arbejdsretten på området.

Del denne artikel: