Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA vinder usædvanlig sag om elevforhold

Hvor meget skal det koste at løbe fra sin læreplads?

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Hidtil har praksis været, at elever, der uberettiget ophævede en elevaftale, kun skulle betale en halv
månedsløn, svarende til omkring 5.000 kr. til mester.

Er det mester, der uberettiget ophæver aftalen er boden derimod været af en ganske anden størrelse, her er Tvistighedsnævnets faste praksis, at det koster 30.000 kr. – modsat elevens kun 5.000.

Kristelig Arbejdsgiverforening har derfor argumenteret for, at boden for eleven burde stå mål med de faktiske udgifter, som mester har haft på eleven. Og har derfor ønsket en mere retfærdig udmåling af bodsstørrelsen.

Onsdag den 3. december gav Tvistighedsnævnet medhold til en KA-virksomhed, hvis elev brød elevkontrakten. Eleven havde under sagen gjort gældende, at der var et psykisk dårligt arbejdsmiljø på virksomheden, men Tvistighedsnævnet lagde til grund for afgørelsen, at eleven på intet tidspunkt havde givet til kende, at han ikke ønskede at blive i lærepladsen. 

Tvistighedsnævnet opfordrede i stedet eleven til at indgå forlig på de vilkår, at han skulle betale en skærpet bod til sin tidligere mester, svarende til 1 månedsløn. Det er så vidt vides, første gang at en mester får tilkendt en skærpet bod i Tvistighedsnævnet.

Forliget der blev indgået, indebærer at eleven skal betale omkring 12.000 kr. til sin tidligere mester.

KA er tilfredse med udfaldet i den konkrete sag, men finder stadig niveauet for lavt, ikke mindst set i lyset af, at de to første år af en læreplads er de mest omkostningstunge for mester.

Del denne artikel: