Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Medarbejder syg i ferien: Sådan er reglerne

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Men hvordan er det nu, hvis en medarbejder bliver syg før eller under ferien?

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Sygdom og ferie hænger ikke så godt sammen. Derfor er der nogle ting, man med fordel kan være opmærksom på som arbejdsgiver.

Hvad sker der for eksempel med planlagt eller igangværende ferie ved sygdom, og har en medarbejder ret til erstatningsferie?

Vi giver svarene.

Syg før ferien er begyndt
Ferien har længe været planlagt og er lagt i kalenderen. Situationen er desværre den, at medarbejderen nu er blevet syg op til feriens begyndelse.

En medarbejder, som bliver syg før sin ferie og som fortsat er sygemeldt, når den planlagte ferie skal begynde, har ikke pligt til at påbegynde afholdelsen af ferien, men er i stedet berettiget til at holde ferien på et senere tidspunkt.

Ferien afvikles derfor ikke som ellers planlagt, idet sygdom anses som en feriehindring. Ferie skal tilgodese et rekreativt formål, hvilke ikke opfyldes under sygdom.

Medarbejderen er syg, og situationen skal derfor behandles som sygdom i øvrigt. Herunder skal medarbejderen sygemelde sig efter virksomhedens retningslinjer, og i dette tilfælde inden ferien begynder.

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

En medarbejder kan på trods af en sygemelding vælge at holde sin planlagte ferie. Af hensyn til sygedagpengerefusionen må den ansattes ferie ikke forværre sygdommen, og medarbejderen skal i ferieperioden have været fuldt uarbejdsdygtig.

Som arbejdsgiver kan man med fordel kræve, at medarbejderen aftaler en ”teknisk raskmelding” med kommunen. En sådan aftale før feriens begyndelse sikrer, at der ikke begynder en ny arbejdsgiverperiode for sygedagpenge, hvis den ansatte efter ferien fortsat er sygemeldt.

Syg under ferien
Er situationen den, at medarbejderen bliver syg efter feriens begyndelse, gælder andre regler.

Medarbejderen har i dette tilfælde mulighed for at opnå ret til erstatningsferie, hvis vedkommende har haft en vis portion sygdom i løbet af sin ferie i samme ferieår.

Hvis medarbejderen har været ansat hos arbejdsgiver i hele ferieåret, da vil der være mulighed for erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferien. En ansat, som ikke har været ansat hos arbejdsgiver i hele ferieåret, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Det afhænger altså af ansættelsens længde hos arbejdsgiver i det aktuelle ferieår.

Husk sygemeldingen!
Ved opgørelsen ses bort fra sygedage forud for den dag, hvor medarbejderen sygemelder sig over for arbejdsgiver. Det gælder dog ikke, hvis det ikke kan bebrejdes medarbejderen, eksempelvis ved svær tilskadekomst.

Virksomhedens retningslinjer for sygdom skal også her følges, som havde medarbejderen skulle møde på arbejde. Det gælder også, selv om medarbejderen opholder sig i udlandet.

Meddeler en medarbejder eksempelvis ikke sygdommen på 1. dagen, men på 3. dagen, da har medarbejderen ikke ret til erstatningsferie før fra sygdommens 8. dag.

Lægelig dokumentation
Det er ligeledes et krav, at medarbejderen fremskaffer lægelig dokumentation for sin sygdom under ferie. Det er medarbejderen, som her skal betale for den lægelige dokumentation.

Er medarbejderen forhindret i at meddele sygdommen, eksempelvis på grund af kollektiv ferielukning, da er det medarbejderens ansvar at sørge for at sikre sig dokumentation for sygemeldingen – herunder hvornår sygemeldingen er sket.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: