Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ny KA/Krifa-overenskomst lader vente på sig

Forhandlingerne mellem KA og Krifa om en overenskomstfornyelse - gældende fra 1. marts 2015 - er gået i hårdknude. En mæglingsmand er ved at udarbejde en forligstekst. En ny overenskomst bliver ikke klar inden 1. marts.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Som det fremgår af den kommende udgave af magasinet VÆRDI har det været nogle vanskelige og svære forhandlinger mellem KA og Krifa om overenskomst-fornyelsen. Vi vil her orientere lidt om forløbet op til nu og planen fremefter.

Men først er der tre ting, der er vigtige at slå fast:

  • Der bliver ikke en afstemning om overenskomstfornyelsen på generalforsamlingen den 6. marts.
  • Situationen betyder ikke, at medlemsvirksomheder bliver kastet ud i en konflikt. Situationen belaster alene overenskomstparterne.
  • Der kommer en ny overenskomst. Om det bliver ved voldgift eller ved afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling er uvist.

Forløb op til nu
Overenskomstforhandlingerne mellem KA og Krifa begyndte i efteråret 2014 med udveksling af overenskomstkrav. Men i december brød forhandlingerne mellem KA og Krifa sammen. Det var i forbindelse med forhandlinger om fagoverenskomsten industri, at sammenbruddet var en realitet.

Der har været afholdt to mæglingsmøder, hvor en mæglingsmand har forsøgt at få parterne til at nå hinanden. Men begge gange konstaterede mæglingsmanden, at han ikke fandt, at han kunne få parterne tættere på hinanden, så der kunne opnås en aftale.

I skrivende stund er mæglingsmanden ved at udarbejde en forligsskitse, som KA og Krifa må forholde sig til.

Efter den oprindelige plan skulle forhandlingsresultatet fremlægges til afstemning på KAs generalforsamling den 6. marts. Det kan ikke lade sig gøre. Vi mangler endnu en aftale om 11 fagoverenskomster – og så en stillingtagen fra parterne til mæglingsmandens forligsskitse.

Hvad så nu?
Der er mange hvis’er, der skal afklares, før der ligger et resultat klar:

Hvis parterne når til enighed om de resterende fagoverenskomster, indgår resultatet i forligsskitsen. Hvis parterne ikke når til enighed om en given fagoverenskomst, vil mæglingsmanden igen forsøge at nå et resultat ved mæglingen. Hvis mæglingen ikke giver et resultat, udarbejder mæglingsmanden en forligsskitse for dette fagområde. Denne forligsskitse indgår i den samlede forligsskitse.

Når der foreligger et resultat på samtlige områder – enten ved et forhandlingsresultat, ved mægling eller ved en forligsskitse – skal begge parter tage stilling til mæglingsmandens samlede forligsskitse.

I KA-regi betyder det, at overenskomstudvalget skal indstille forligsskitsen til godkendelse ved en ekstraordinær generalforsamling. Hvis den ekstraordinære generalforsamling i KA stemmer for den samlede forligsskitse, og Krifas bestyrelse gør det samme, er overenskomsten fornyet.

Hvis blot én af parterne ikke kan godkende forligsskitsen, skal overenskomstfornyelsen ske ved en voldgift – formentlig for første gang i KAs historie.

Voldgift eller konflikt…
Der er mange hvis’er. Mange punkter, hvor det kan ”gå skævt”. For det er ikke i nogens interesse at fornyelsen af overenskomsten, sker ved en voldgift, hvor resultatet er ude af parternes hænder. Men det kan være den eneste og bedste løsning. Fordi alternativet er en konflikt. Og det betyder noget for KA, at de komplicerede overenskomstforhandlinger ikke betyder, at KAs medlemmer bliver kastet ud i en konflikt og strejke.

Hvis artiklen giver anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte juridisk chef Bjørn Carlsen og direktør Karsten Høgild på 82 132 132.

Når der foreligger en ny overenskomst, vil KA orientere om resultatet og betydning for jer medlemmer på hjemmesiden, i en senere sær-udgave af juridisk perspektiv og på orienteringsmøder.

Del denne artikel: