Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ny lønsats for tredjelands-fodermestre

Det nye vejledende lønniveau har virkning for ansøgninger fra den 1. marts 2023.

Af: Brugernavn

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har netop udsendt orientering om, at det vejledende lønniveau for udenlandske fodermestre ændres til 30.489,15 kr. pr. måned fra 1. marts 2023. Det får betydning for alle førstegangsansøgninger og forlængelsesansøgninger, som indgives den 1. marts 2023 og senere.

En ansøgning om forlængelse kan tidligst indsendes til SIRI 3 måneder før udløb af den gældende tilladelse.

Vi er klar til at hjælpe
Ved førstegangsansøgninger anbefaler vi altid, at du sender kontrakten ind til os til gennemgang, før den indsendes til SIRI, hvis du ikke har fået hjælp af os til udarbejdelsen heraf. Særligt ved brug af rekrutteringsbureauer er der risiko for, at kontrakten ikke udfyldes korrekt, eller at der benyttes en kontrakt, som ikke tager højde for, at din virksomhed er omfattet af vores overenskomst.
Begge dele kan have unødige økonomiske konsekvenser for dig som arbejdsgiver.

En af de ting, som ofte har størst økonomisk konsekvens for dig som arbejdsgiver, er, hvis din andel af pensionsbidraget ikke medregnes i den vejledende sats. Det kan betyde en ekstraudgift på mere end 3.000 kr. pr. måned.

Dernæst har det også betydning, om medarbejderen aflønnes med bruttoløn, der tager højde for evt. arbejdstidsbestemte tillæg, eller om disse tillæg skal betales udover lønniveauet, og slutteligt om overenskomsttillægget regnes med eller betales udover.

Uanset om der er tale om en førstegangsansøgning eller en forlængelse, vil det altså altid være til din fordel at få kontrakten gennemgået af os.

Det skal samtidig understreges, at hvis ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus, og lønnen er på niveau med det vejledende lønniveau for fodermestre, så godkendes kontrakten i udgangspunktet uden yderligere vurdering fra SIRI.

Skulle du mod forventning blive mødt med krav om andet fra SIRI, opfordrer vi dig til straks at kontakte os.

For driftsledere er der ikke fastsat en særlig sats. Lønnen skal her overen en fodermesterløn, samt afspejle det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen.

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du som medlem af KA meget velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: