Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Nyt overenskomsttillæg og andre ændringer

I forbindelse med den nye overenskomst sker der flere ændringer. Bliv klogere på overenskomsttillæg, bagatelgrænse for pension og løn under sygdom.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

I forbindelse med overenskomstfornyelsen for 2022-2025 har KA og Det Faglige Hus med virkning pr. 1. marts 2022 aftalt et overenskomsttillæg på 1,25%, der skal beregnes af den ferieberettigede løn.

Alle medarbejdere, der er ansat under overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, har ret til tillægget.

Har virksomheden medarbejdere ansat under andre overenskomster, for eksempel elever, eller hvis en faggruppe i virksomheden er forpligtet af en anden overenskomst, vil disse medarbejdere ikke være berettigede til overenskomsttillægget.

Tillægget skal udbetales ved hver lønperiode, og det skal være synligt på lønsedlen, at tillægget betales.

Det vil i praksis sige, at ved hver lønudbetaling skal der beregnes et tillæg på 1,25% af lønperiodens ferieberettigede løn, som på en særskilt linje på lønsedlen skal tillægges lønnen.

Tillægget kommer således til udbetaling til medarbejderen efter hver lønperiode sammen med den personlige løn og eventuelle tillæg mv. efter sædvanlig indeholdelse af A-skat mv.

Der er altså ikke tale om en opsparingsordning, der skal oprettes og administreres af arbejdsgiveren.

Overenskomsttillægget er feriepenge- og pensionsgivende, og pr. 1. marts 2023 vil overenskomsttillægget være 2,5% og pr. 1. marts 2024 3,75%.

ProLøn/KA-Løn har lavet en særlig tilpasset lønart til overenskomsttillægget samt en vejledning til de af KAs medlemmer, der benytter ProLøn/KA-Løn.

Andet væsentligt nyt i overenskomstenUklarhed/spørgsmålAfklaring
Bagatelgrænse for pension § 14, stk. 3: Overstiger den samlede A-skattepligtige løn i løbet af kalenderåret 100.000 kroner, skal pensionsordningen oprettes med virkning fra førstkommende 1. januar.Hvad hvis man for eksempel i september eller oktober kommer over bagatelgrænsen?Man fortsætter året ud med at udbetale pensionen som et tillæg som hidtil. Fra 1. januar oprettes og indbetales til pensionsordning.
Løn under sygdom § 34, stk. 1: Til medarbejdere, der ved sygdommens indtræden har opnået 6 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder, betales fuld løn under sygdom og ved arbejdsskade i op til 9 uger. Som afbrydelse i anciennitet regnes ikke sygdom og fravær på grund af barsel.Hvad betyder det?Man følger de nye regler, hvis medarbejderen opnår eller har opnået 6 måneders anciennitet pr. 1/3 2022.OBS: Anciennitet i forhold til barsel er fortsat 9 måneder!

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling. 

Del denne artikel: