Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

“Outsourcing skaber arbejdspladser i Danmark”

En lovbestemt mindsteløn kan blive en nødvendig reaktion, hvis "arbejdskraftens frie bevægelighed" misbruges. Det mener Peter Skaarup, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og gruppeformand.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Peter Skaarup. Foto: Marie Hald

På hvilke områder spiller SMVere en vigtig rolle?

»De spiller en helt afgørende rolle. I Danmark har vi få rigtig store virksomheder og derfor er der stor fokus på de små og mellemstore virksomheder. Det er afgørende, at de har gode vilkår. Det er dem, der er trækkraften. Det er vigtigt, at vi forkæler de små og mellemstore virksomheder.«

Kan I forhindre, at virksomheder forsvinder fra ”Udkantsdanmark”?

»Vi kan og skal gøre forsøget. Vi kan ikke klumpe hele væksten omkring hovedstaden, Århus og de øvrige større byer. Vi bliver nødt til at brede det ud. Der er ikke plads til den vækst. Der er for meget os, trafik og støj i de store byer. Specielt på sigt. Uddannelse er vigtig for, at væksten kan komme i landdistrikter og de små byer. Det er vigtigt, at vi er skarpe til at tænke uddannelse, så de unge ikke flytter væk. Vi kan ikke forhindre, at de gør det. Men vi skal gøre noget mere for, at de bliver. Der er desværre ret mange med korte uddannelser, som skal blive stærkere, så de kan bidrage – specielt i små og mellemstore virksomheder.«

I genopretningspakken fra 2010 – en aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti – blev der aftalt et loft på 3000 kroner for fradrag til fagforeninger. Og samtidig skulle arbejdsgiverne betale sygedagpenge i 30 dage i stedet for 21 dage. Nu hvor fradraget er hævet til 6000 kroner, skal arbejdsgiverperioden så sættes ned til 21 dage igen?

»Nu er det jo ikke Dansk Folkeparti, der har besluttet at fradraget for medlemskab af fagforeninger skulle hæves til 6.000 kr. Jeg tror heller ikke, at jeg med sikkerhed kan love, at den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode bliver sat ned. Det er jo desværre ikke ligefrem sådan, at vi svømmer i penge. Vi har nogle løfter på f.eks. sundhedsområdet og ældreområdet, som skal finansieres, og så kan vi ikke love guld og grønne skove på alle områder.«

Kan I gøre noget for, at produktionsarbejdspladser bliver bevaret i Danmark uden at blande jer i lønudviklingen?

»Det kan og skal vi forsøge. Der er nogle arbejdspladser, der vil rykke ud – på grund af lønniveauet. Og det er sådan set også sundt nok som led i den internationale arbejdsdeling, at man lader jobs, som kan klares i dele af verden, hvor lønniveauet er lavere, blive klaret der. Skibsværfterne er et godt eksempel: Vi laver ikke længere store skibe på hæderkronede værfter som Lindø. Til gengæld har vi fundet andre niche-dele, hvor man kræver særlig ekspertise. Det er vejen frem, at vi finder arbejdspladser, som kræver høj ekspertise. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i forskning. Det er nødvendigt for at kunne bevare arbejdspladser. Forskningsmidler skal øremærkes projekter og ikke personer. Det er efter den amerikanske model. Og så skal vi præmiere innovation, forskning og investeringer med forskellige virkemidler. Hvis vi ikke gør noget, så vil vi fortsætte med at miste arbejdspladser på grund af lønniveauet. Det kræver vedligeholdelse hele tiden: Hvad gør vi for, at vores unge bliver tilpasset fremtiden og bliver produktive? Det behøver ikke at være dårligt: Men virksomheder vil fortsætte med at flytte arbejdspladser ud. Men hvis det så kan give et afkast i form af andre arbejdspladser, så er det ikke så skidt. Undersøgelser viser, at når virksomheder har flyttet produktion til Kina, så giver det faktisk også et afkast i form af arbejdspladser herhjemme. Det er en win-win situation i form af arbejdspladser her. Så vi skal ikke være så bekymrede i forhold til udflytning af arbejdspladser. Selvom det er træls for dem, der ikke kan være beskæftiget med det, de gjorde før.«

Den liberale tænketank CEPOS har foreslået en tvungen pensionsordning, fordi for mange i dag ikke har en arbejdsmarkedspension. Hvad tænker du om det?

»Dansk Folkeparti er modstander af en tvungen pensionsordning bl.a. fordi vi frygter, at det vil underminere opbakningen til folkepensionen. Hvis folkepensionen bliver fjernet, får lønmodtagerne ikke nødvendigvis mere ud af at have en pensionsordning. Det bør være op til arbejdsmarkedets parter at forhandle sig frem til aftaler om pensioner. Hvis virksomheder ikke tilbyder en pensionsordning, og det er vigtigt for en medarbejder at have en pensionsordning, så kan vedkommende vælge at tage arbejde et andet sted. Hvis man pludselig gør det lovpligtigt, så er der jo kun et sted at hente pengene, og det er fra medarbejdernes løn. Virksomheden får ikke flere indtægter af den grund.«

Skal vi i Danmark have en lovbestemt mindsteløn?

»Det er et vanskeligt spørgsmål. Vi har jo en lang tradition i Danmark for, at arbejdsmarkedets parter indbyrdes aftaler lønforhold. Samtidig betyder fraværet af en lovbestemt fastsat mindsteløn i Danmark, at østeuropæere har nemmere ved at komme ind på det danske arbejdsmarked og underbyde dansk arbejdskraft end i lande, hvor der er lovbestemt mindsteløn. Jeg mener, at vi bør indtil videre i hvert fald bør holde fast i, at vi ikke har en lovbestemt mindsteløn i Danmark og så forsøge at løse problemet på en anden måde. Det bedste ville naturligvis være, hvis man gennemførte det britiske forslag om, at arbejdskraftens fri bevægelighed kun gælder med lande, der er sammenlignelige, hvad angår løn- og arbejdsforhold. Så kunne svenskere, hollændere og tyskere f.eks. tage til hinandens lande for at arbejde og rumænere, bulgarere og kroater til deres lande.«

SMVere efterlyser indkomstskattelettelser frem for selskabsskattelettelser. Er du tilhænger af indkomstskattelettelser, selskabsskattelettelser, begge dele eller ingen af delene?

»Det kommer an på, om der er råd til det. Vi var ikke glade for den selskabsskattelettelse, der blev lavet under den nuværende regering. Det hang sammen med, at det var for meget ”malen med den brede pensel”. Vi ville hellere have brugt midlerne brugt på selskabsskattelettelser til at gøre noget ved de meget konkurrenceeudsatte dele af vores samfund: Det kunne være afgiftslettelser i forhold til energi for eksempel. Hvis vi skal vælge mellem selskabsskattelettelser og lettelser i indkomstskatten i form af et hævet jobfradrag, så ville vi absolut vælge det sidste. Men det afhænger af tidspunktet og mulighederne. For det skal kunne finansieres.«

Skal boligjobordningen genindføres? Hvis ja: I samme eller i ændret form?

»Ja. En god begyndelse var at indføre den i samme form. Men man kunne sagtens se på, om der var basis for at udvide den. For den kaster nogle arbejdspladser af sig. Også til de små og mellemstore virksomheder. Det er der ingen tvivl om.«

Del denne artikel: