Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Skab tryghed for ældre med fair og lige konkurrence

"Vi håber, at VLAK-regeringen vil bidrage til at skabe tryghed inden for fritvalgsområdet. Helt konkret ved i lovarbejdet at få ryddet op i de skader, som ændringerne af serviceloven har påført fritvalg," skriver Karsten Høgild, direktør i KA Pleje, i mandagens udgave af Børsen.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

I begyndelsen af oktober indgik regeringen en meget bred aftale med alle Folketingets partier om, hvordan konkurser i fremtiden kan undgås. Aftalen forbedrer nogle rammer, men giver ikke færre konkurser, mener KA Pleje. Selvom der nu ligger en politisk aftale, betyder det ikke per automatik, at lovgivningen også bliver som beskrevet. Og KA Pleje vil forsøge at påvirke processen så meget som overhovedet muligt.

Derfor har KA Plejes direktør Karsten Høgild et debatindlæg i Børsen mandag. Debatindlægget er et svar på et debatindlæg fra Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, som i begyndelsen af november blandt andet skrev:

“For Ældre Sagen er det afgørende at forhindre konkurser i hjemmeplejen. Konkurser i private plejefirmaer går ud over plejetrængende og fortvivlede mennesker. [..] Ældre Sagen håber, at regeringen udspil om forebyggelse af de mange konkurser vil resultere i lovgivning, der forhindrer konkurser.”

Her følger Karsten Høgilds kommentar til Bjarne Hastrups debatindlæg:

»Bjarne Hastrup, der er direktør for Ældre Sagen, skriver 3. oktober om konkurser indenfor plejeområder med frit valg. Her ser han sagen fra de ældres perspektiv.

Et tankevækkende faktum er dog, at selv ældre, der har oplevet en konkurs, er tilbøjelige til at vælge en privat leverandør igen.

En konkurs skaber selvfølgelig utryghed – derfor er vi meget optagede af at skabe fair og lige konkurrence, så de ældre sikres tryghed.

Vi håber, at VLAK-regeringen vil bidrage til at skabe tryghed inden for fritvalgsområdet. Helt konkret ved i lovarbejdet at få ryddet op i de skader, som ændringerne af serviceloven har påført fritvalg. Skader, som regeringens egen rapport, udført af rådgivning- og revisionsfirmaet BDO, bekræfter.

Der er specifikt behov for tre tiltag:

  • Kommunen skal forpligtes til fire gange årligt at efterberegne og regulere prisen.
  • Kommunen bør forpligtes til at afgive kontrolbud og afvise bud, der ligger mere end 20 pct. under kommunens egen pris.
  • Regeringen foreslår selv en vejledning til kommuner vedrørende reglerne for virksomhedsoverdragelse ved konkurser. Denne vejledning skal også gælde for private virksomheder, der ofte træder til og overtager borgere, når der er konkurser.

Vi kan næppe helt undgå konkurser. Men vi kan gøre meget for at holde useriøse virksomheder ude og skabe rimelige økonomiske rammer for de seriøse leverandører. Det vil være afgørende for de ældre, som vores medlemmers medarbejdere gør en forskel for i det daglige.«

Del denne artikel: