Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Tiltrædelses-overenskomster med Kristelig Fagforening

KA har på det seneste været i kontakt med flere medlemsvirksomheder, der oplyser, at de ikke har opsagt den tiltrædelsesoverenskomst, de har indgået med Kristelig Fagforening forud for indmeldelsen i KA.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Da sådanne tiltrædelsesoverenskomster ikke bortfalder ved indmeldelsen, er disse virksomheder ofte bundet af mere byrdefulde vilkår end nødvendigt. Hvis man ikke er opmærksom på dette, kan det medføre store efterbetalingskrav.

Efter reglen i Organisationsaftalens § 15 kan tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomster opsiges med 12 måneders varsel. Det kræver ingen særlige formalia eller begrundelser, blot en skriftlig meddelelse til Kristelig Fagforening.

KA anbefaler, at man undersøger om der foreligger en tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomst, og at man i bekræftende fald tager stilling til, om overenskomsten er tidssvarende. For rådgivning om overenskomstvilkår eller eventuel opsigelse kan man kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: