Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Udenlandsk arbejdskraft: Beløbsgrænse sættes ned

En ny politisk aftale nedsætter beløbsgrænsen midlertidigt til 375.000 kroner, men først fra den 1. december.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Et stort flertal i Folketinget har indgået en aftale om at styrke den internationale rekruttering. Det betyder, at beløbsgrænsen nedsættes midlertidigt fra 448.000 kroner til 375.000 kroner i en periode på tre år gældende fra den 1. december 2022.

Aftalepartierne er enige om, at der ikke kan meddeles nye opholdstilladelser på den midlertidige ordning, hvis bruttoledigheden overstiger 3,75 procent, eller mere end 15.000 personer benytter sig af den.

Der er desuden enighed om, at en opholdstilladelse efter ordningen skal være betinget af, at arbejdstageren ikke modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, for eksempel kontanthjælp.

Der er derudover enighed om, at hvis arbejdstageren begår kriminalitet i Danmark af en sådan karakter, som medfører udvisning, bortfalder arbejdstagerens opholdstilladelse efter beløbsordningen.

Med aftalen udvides fast track-ordningen, så kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for benytte den, nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere. Dermed får flere virksomheder adgang til fast track-ordningen.

Virksomheder skal i forbindelse med fast track-ordningen dokumentere, at den relevante stilling har været slået op på Jobnet og EURES i mindst to uger. Dette skal ske ved at fremlægge en kopi af det relevante jobopslag.

Derudover er aftalepartierne blandt andet enige om at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: