Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Voldgift fornyer overenskomst mellem KA og Krifa

Torsdag formiddag modtog KAs sekretariat den længe ventede kendelse fra opmand og tidligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten Mette Christensen. Kendelsen fastslår, at overenskomstperioden er i 2 år, og at mindstelønnen stiger i perioden med samlet 3,3 procent.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Resultatet tager Karsten Høgild, KAs direktør, til efterretning:

“Vi er ærgerlige over, at vi ikke har kunnet give vores medlemmer nogle bedre vilkår i en økonomisk urolig tid: Dels i form af en 4-årig overenskomst i stedet for en 2-årig. Og dels i form af nogle mindre lønstigninger tættere på den forventede pristalsudvikling, end tilfældet er. Men denne kendelse er endegyldig, og vi tager den naturligvis til efterretning. Det vigtigste er, er, at vi nu har fået en fornyelse af overenskomsten efter et meget langt og svært forhandlingsforløb.”

Særligt én del af kendelsen er Karsten Høgild tilfreds med. Og det er, at omkostningsstigningerne ligger på det, han kalder ”synlig løn” – altså mindsteløn og tillæg:

“Vi har et stort problem herhjemme med et stigende antal virksomheder, der ikke aflønner efter danske løn- og ansættelsesvilkår. De er gode til ”at slippe uden om”, fordi de følger mindsteløn-satser, men de giver ikke noget på de mere ”usynlige løndele” som feriefridage og pension. Men når vi med vores nye overenskomst fokuserer på den synlige løn, så lægger vi på denne måde et pres på de virksomheder, der ikke ønsker at følge danske løn- og ansættelsesvilkår.”

“Vi er tilfredse med, at systemet har vist sig at være holdbar og brugbar. Og vi har modtaget et resultat, som både arbejdsgivere og lønmodtagere kan arbejde efter.”

Karsten Høgild, direktør, KA

Oprindeligt var det planen, at forhandlingerne skulle være afsluttet ved udgangen af februar, og at overenskomsten skulle træde i kraft 1. marts. KA og Krifa opnåede enighed om en lang række områder, men hverken under forhandling eller under mægling kunne parterne blive enige om stigninger på mindsteløn og tillæg. Derfor endte forhandlingerne med en voldgift den 12. august. Det er første gang i historien, at KAs og Krifas overenskomstforhandlinger ender i en voldgift.

“Vi er tilfredse med, at systemet har vist sig at være holdbar og brugbar. Og vi har modtaget et resultat, som både arbejdsgivere og lønmodtagere kan arbejde efter. Vores system viser sin styrke ved, at det ikke handler om at trætte modparten, men om at finde en mindelig løsning, som begge parter kan leve med. Og det på en måde uden at virksomheder og medarbejdere lider unødigt.”

“Det har været et langt forhandlingsforløb, og det kan vi kun ærgre os over. Men det må tages som et udtryk for, at begge parter har kæmpet hårdt for at finde en forhandlingsløsning og bevæget sig ud i uprøvet land. Historisk er overenskomstforhandlingerne sjældent endt i mægling og aldrig før i voldgift,” bemærker Karsten Høgild.

KAs medlemmer har ved middagstid modtaget en orienterede mail om kendelsen.

Del denne artikel: