Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Voldgiftsafgørelse om aflønning af 18-19 årige

I fagoverenskomsterne for kontor, handel samt hotel og restauration har vi særlige satser for aflønning af 18-19-årige. Medlemmer opfordres til at kontakte KA, hvis de bruger denne aflønning.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Siden kriteriet ”alder” i 2004 blev indsat i forskelsbehandlingsloven, har det været forbudt at stille visse ansatte eller grupper af ansatte ringere end andre alene med henvisning til deres alder. Samtidig med lovændringen blev der imidlertid givet mulighed for, at gældende aldersgrænser i kollektive overenskomster kunne opretholdes, hvis de var objektivt begrundet i et legitimt formål.

I 1983 blev der i overenskomsten indført en bestemmelse om indslusningsløn for 15-19 årige med det formål at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden. Reglen blev siden ændret og begrænset til at være gældende for fagoverenskomsterne for kontor, handel samt hotel og restauration, hvor vi siden 2001 har haft en særregel for lavere aflønning af 18- og 19-årige.

KA har derfor haft den klare opfattelse, at vores særregel om lavere aflønning af 18-19-årige var objektivt begrundet i et legitimt formål. Men voldgiftsretten var desværre ikke enig med os i dette. Retten tilsidesatte lovreglen om opretholdelse af gældende aldersgrænser og henviste i stedet til en anden lovregel, der blev vedtaget nogle år senere, og som tillader nye overenskomstregler med særlige lønvilkår for unge under 18 år. Retten tolkede denne lovregel som en hovedregel om, at alene unge under 18 år kan aflønnes med lavere løn end overenskomstens mindsteløn.

Afgørelsen betyder, at vores overenskomstregel er ugyldig med virkning fra 1. marts 2014. Fra dette tidspunkt har aflønning af 18- og 19-årige altså skullet overholde den almindelige mindsteløn for voksne. KA anbefaler derfor virksomheder, der anvender særreglen, straks at tilpasse den personlige løn, så den mindst svarer til mindstebetalingssatsen for voksne.

Bliver man mødt med et efterbetalingskrav på baggrund af den lavere løn, anbefales det at kontakte KA.

Del denne artikel: