Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Voldgiftsafgørelse om flekskørsel

Hvilken mindsteløn skal anvendes til offentlig servicetrafik, også kaldet flekskørsel, der udføres i små biler? Det ligger der nu en voldgiftsafgørelse om.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

KA har siden 1995 haft en selvstændig taxioverenskomst, der dækkede både hyrevognskørsel og fastpriskørsel, herunder bl.a. sygetransport. Selv om denne overenskomst i 2007 blev sammenlagt med fagoverenskomsten for transport, blev der ikke aftalt nogen ændring i dækningsområdet eller i niveauet for mindstebetalingssatsen, hverken på dette tidspunkt eller senere.

Af disse grunde gav voldgiftsretten os medhold i, at det er mindstebetalingssatsen for taxikørsel, der skal anvendes ved såvel flekskørsel som OST-kørsel på timeløn, der udføres i motorkøretøjer, som er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

Det er altså bilens størrelse og ikke bevillingen, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes til flekskørsel, og diverse lovændringer vedrørende bevillingsgrundlaget har derfor ingen betydning for satsen. Den skiftende lovgivning har betydet, at der har hersket nogen usikkerhed om flekskørslen, både i vores overenskomst og på det øvrige arbejdsmarked. I den forbindelse har bl.a. KRIFA de sidste par år fastholdt, at det var bevillingen, der var afgørende for satsen. Denne usikkerhed var naturligvis uholdbar for vores medlemmer, og dette var grunden til, at vi førte sagen.

Da vores overenskomst er en mindstelønsoverenskomst, betyder afgørelsen ikke, at lønnen for den enkelte chauffør ændrer sig automatisk. Men det er muligt nu at varsle den personlige løn ned til under 128,50 kr. pr. time, hvis virksomhedens økonomi, omsætning eller markedssituation nødvendiggør det. Ændringen skal i så fald varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler. Er der enkelte medarbejdere, der ikke kan acceptere ændringerne, kan de betragte sig som opsagt.

Er der spørgsmål til sagen, er man velkommen til at kontakte juridisk afdeling. Vi henviser også til det informationsmøde, vi har indkaldt til d. 24. februar.

Del denne artikel: