Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ansættelse af elever: Det skal du være opmærksom på

Vi har før skrevet om elevforhold, men vi oplever et behov for at genopfriske, hvad arbejdsgiver må være opmærksom på i denne henseende.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Særlige lovgivningsbestemte overenskomstregler for elever
Erhvervsuddannelseslovens regler for elevers ansættelsesvilkår kommer ofte bag på arbejdsgivere. Det er især kravet i § 55, stk. 2 om med hensyn til løn at følge den mest udbredte ”kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet”, som kan overraske.

Det skyldes, at dén overenskomst, der tales om i loven, vil være en anden end KA’s overenskomst med Det Faglige Hus – i hvert fald for indeværende – og dette gælder selv om virksomheden i øvrigt er overenskomstforpligtet KA-medlem og på trods af, at KA-DFH overenskomsten er udbredt inden for eksempelvis transportområdet.

Årsagen er, at lovgiver har valgt, at når de faglige udvalg er sammensat af visse arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, er det disses overenskomster, elever skal aflønnes efter – og i øjeblikket er KA og Det Faglige Hus ikke repræsenteret heri.

Derfor er det i forbindelse med ansættelse af elever vigtigt at forhøre sig ved skolen i forhold til hvilken specifik overenskomst, der gælder for området.

Øvrige lovregler om elever
Derudover følger det af erhvervsuddannelsesloven, at fordi elevforhold har karakter af en uddannelse, er der efter 3 måneders prøvetid ikke mulighed for at opsige uddannelsesaftalen – dette ville i stedet skulle ske ved ophævelse efter gensidig aftale mellem arbejdsgiver og eleven eller i tilfælde af grov misligholdelse.

Ligeledes har elever en særlig ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt i medfør af ferielovens § 42.

Du kan læse mere om elevforhold her.

Det kan være dyrt at begå fejl med hensyn til hvilken overenskomst, der gælder, eller i forhold til ophævelse af en uddannelsesaftale. Derfor er det altid en god idé at kontakte KA’s juridiske afdeling ved tvivl om, hvad der gælder for elever – både før og under ansættelsen. 

Del denne artikel: