Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA og Det Faglige Hus tegner ny overenskomst

Der er indgået en overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus. Det er en central rammeaftale, som både sikrer virksomhedernes konkurrencekraft samt gode løn- og arbejdsvilkår, men som i vid udstrækning også tager hensyn til vilkårene ude i de enkelte medlemsvirksomheder og brancher. Overenskomsten har fokus på at øge trivslen, og parterne er derudover enige om at arbejde for en fleksibel tilbagetrækningsalder.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Johnny Nim og Svend Erik Bøytler Rahbek underskriver overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA. Foto: Stefan Vase

Denne overenskomst sikrer valgfrihed på det danske arbejdsmarked inden for den danske model. En overenskomst handler om at komme overens – en samarbejdsaftale, der både sikrer virksomhedernes konkurrencekraft og medarbejdernes løn og arbejdsvilkår. Dette gælder både i forholdet mellem arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus, men også mellem arbejdsgiver og de ansatte på den enkelte arbejdsplads.

Dette har været udgangspunktet for de seneste tre måneders forhandlinger mellem KA og Det Faglige Hus, der nu munder ud i en ny hovedaftale og 11 brancheaftaler.

“Vi har nu garanti for, at en 100-årig overenskomst-tradition fortsætter. Vi har sammen skabt en ny overenskomst der rummer en høj grad af fleksibilitet – til gavn for begge parter.”

Karsten Høgild, direktør, KA

Aftalen underskrives onsdag den 22. februar kl. 13.00 af KAs formand Svend Erik Bøytler Rahbek og landsformand Johnny Nim, Det Faglige Hus. Aftalen skal godkendes på KAs generalforsamling den 3. marts og af hovedbestyrelserne i Det Faglige Hus og vil gælde fra den 17. september 2017 til den 1. marts 2019.

“Vi har nu garanti for, at en 100-årig overenskomst-tradition fortsætter. Vi har sammen skabt en ny overenskomst der rummer en høj grad af fleksibilitet – til gavn for begge parter. Vi er glade for, at denne overenskomst sætter fokus på høj medarbejdertrivsel, så KAs medlemsvirksomheder fortsat er attraktive og kan fastholde og tiltrække dygtige og velkvalificerede medarbejdere,” siger Karsten Høgild, direktør i KA.

Fra Det Faglige Hus’ side har man under forhandlingerne lagt vægt på tryghed, både mens folk er job og senere, når de vil pensioneres:

“Vi har sikret de ansatte en beskyttelse mod usaglig afskedigelse efter blot 6 måneder, mens det typisk er 9 måneder i andre sammenlignelige overenskomster, og endvidere vil der fremover være obligatoriske fratrædelsesgodtgørelser på disse arbejdspladser. Desuden har vi fået hævet pensionsindbetalingen fra 12,5 til 13,5 %, og parterne har aftalt at undersøge, om vi kan forbedre pensionsordningerne og sikre de ansatte lavere administrationsomkostninger og et højere afkast end nu,” siger landsformand Johnny Nim.

Del denne artikel: