Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Erhvervsskolen Vestjylland

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse for mennesker, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet - eller unge, som ikke har mulighed for at tage en ordinær uddannelse. Erhvervsskolen Vestjylland driver catering, butik, landbrugs- og produktionsvirksomhed med det formål at skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Af: Jesper Olesen

, medlemsadministrator

På Erhvervsskolen Vestjylland er samfundsansvar og bæredygtighed i højsædet. At tage samfundsansvar er en del af den socialøkonomiske virksomheds DNA – formålet er at hjælpe mennesker videre i livet. Bæredygtighed står også meget højt på dagsordenen hos Erhvervsskolen Vestjylland, og særligt de seneste år er der skruet op for de grønne ambitioner, fortæller direktør Claus Tobler.

“Det at fokusere på bæredygtighed harmonerer rigtig godt med det, vi står for,” siger han og nævner en stribe tiltag. Erhvervsskolen har investeret i et solcelleanlæg, der dækker en tredjedel af elforbruget. Man vil egentlig gerne kunne dække en større del af elforbruget med anlægget, men en tredjedel er det mest rentable.

“Vores solcelleanlæg har været en kæmpe gevinst, særligt sidste år,” siger Claus Tobler.

Godt samarbejde med erhvervshus og erhvervsråd
Erhvervsskolen Vestjylland fokuserer meget på dyrevelfærd. Dyrene afgræsser en stor del af året, og det er godt for både dyr og biodiversitet. Der aftages et restprodukt, i form af mæsk fra et lokalt bryggeri, som dyrene sætter til livs, ligesom den lokale købmand sender spiselige produkter, der er løbet over sidste salgsdag, som dyrene også fortærer.

“Vi forsøger at gøre noget de steder, hvor det giver mening,” siger Claus Tobler. Han glæder sig over samarbejdet med det lokale erhvervshus og erhvervsråd. Det var eksempelvis projektmidler, som blev tilgængelige gennem det lokale erhvervsråd, der betalte den eksterne konsulent, som rådgav om solcelleanlægget.

“Det var et stort arbejde at finde den bedste investeringsmodel og den rette leverandør,” siger Claus Tobler og uddyber:

“Helt generelt kan man sige, at arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar kræver tid og energi. Det er bestemt ikke noget, der bare løser sig selv, og derfor er det vigtigt, at man i sin organisation har flere kolleger involveret i arbejdet, så det også bliver en del af kulturen at arbejde med bæredygtighed,” siger han.

For Erhvervsskolen Vestjylland har det været naturligt at tilslutte sig SMV Manifestet. Claus Tobler roser KA for at have skabt manifestet.

“Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed og samfundsansvar er noget, alle kommer til at forholde sig til, uanset hvad man mener om det. Vi kommer til at opleve virksomheder og myndigheder, der stiller krav til ESG-mål og som går meget op i, hvor tingene kommer fra. Den cirkulære tankegang kommer til at fylde meget mere. Vi har kun set begyndelsen – det vil vokse rigtig meget de kommende år,” siger Claus Tobler.

Noget af det, der kan motivere virksomhederne til at satse grønt, er at kunne se en forretning i det.

“Det er i høj grad økonomien, der driver værket. Virksomhederne skal kunne se en forretning i det, ellers er der mange, der ikke ønsker at gå ind i det. Det er bare for at sige det, som det er,” siger Claus Tobler.

Drømmer om at udvide samarbejdet med virksomheder
Når det handler om at gøre en indsats for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, er Erhvervsskolen Vestjylland et mønstereksempel. Det er en privat virksomhed, som ikke modtager offentlige tilskud. Kommunerne køber et forløb, som er skræddersyet til det enkelte menneske.

“Vi er et alternativ til den kommunale indsats. Vi kan noget andet i det relationelle arbejde med mennesker, og vi kan hurtigt agere og træffe en beslutning i en given situation, hvor en borger har brug for det,” siger Claus Tobler. Han fortæller, at de borgere, der kommer, har meget med i bagagen: Diagnoser, kognitive udfordringer og ofte mislykkede erfaringer med folkeskolen.

“Elever og kursister, der kommer her, har næsten altid lang vej til arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der enten aldrig har været på arbejdsmarkedet, eller hvor det er mange år siden. Det er ikke noget, man bare lige fikser. Der skal en massiv og håndholdt indsats til,” siger han.

En del af indsatsen handler om at skabe arbejde til folk. I den forbindelse samarbejder Erhvervsskolen Vestjylland med en række virksomheder om at løse konkrete opgaver. Det kan være ompakning af varer, montage eller svejseopgaver. Virksomhederne leverer det hele, så arbejdet foregår i erhvervsskolens produktionsfaciliteter til en aftalt pris.

“De opgaver giver os mulighed for at ansætte mennesker, der ofte kan have svært ved at finde et job. Det er typisk mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer,” siger Claus Tobler og uddyber:

“Virksomhederne har i mange tilfælde svært ved at rekruttere medarbejdere, så de er glade for, at vi kan klare nogle af de simple opgaver for dem. Vi drømmer om at skabe rigtig mange jobs og dermed bidrage til, at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed bidrager til samfundet.”

Gammelt arbejdstøj kan få nyt liv
Claus Tobler ser nyt land. Han ser for eksempel en mulighed i at give arbejdstøj, der bare samler støv på et lager, nyt liv og værdi.

“Det kan være en virksomhed, som er blevet opkøbt eller har skiftet logo – pludselig står den med noget arbejdstøj, der ikke længere er aktuelt. Kunne vi nu plastre et nyt logo på og signalere, det er genbrug – der er et kæmpe potentiale i det marked, og jeg kan godt se os spille en central rolle i den forbindelse,” siger han.

Claus Tobler ser også gerne Erhvervsskolen Vestjylland spille en rolle i forhold til at uddanne mentorer ude på virksomhederne, så de er bedre rustet til at ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

“Vi har nogle kompetencer her, som vi kan og meget gerne vil bringe i spil. Vi kan uddanne mentorer, som kan være med til at løfte opgaven ude på den enkelte virksomhed – og vi kan sikre, at der er et sted, man som virksomhed kan ringe til, hvis der opstår udfordringer i forbindelse med en flexjob-ansættelse,” siger han.

Konkret handling

  • Etableret solcelleanlæg, der dækker 33 procent af skolens elforbrug
  • Skiftet plastemballagen ud i skolens butik med genbrugsmateriale
  • Genbruger træ – eksempelvis fra paller
  • Undervisning i bæredygtighed og grøn omstilling, herunder at eleverne modtager en rygsæk lavet af genbrugsmaterialer, som bruges ved indkøb. Dette mindsker brugen af plastisk væsentligt
  • Skåret ned på papirforbruget og brugen af foldere – skruet op for de digitale muligheder
  • I gang med at udarbejde ESG-rapport i samarbejde med Valified
  • Job til mere end 80 % af tilknyttede elever og kursister.

Del denne artikel: