Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

FH strækker våben overfor KA-medlem

Det sympatikonfliktvarsel, som FH tidligere i år sendte til en KA-virksomhed, er ulovligt. FH erkender og strækker våben.

Af: Brugernavn

Sagen skulle have været for Arbejdsretten i slutningen af oktober i år, men inden da har FH valgt at strække våben. FH erkender, at deres sympatikonflikt var ulovlig, og Arbejdsretten har følgelig afsagt afgørelse, der er i overensstemmelse med KA’s påstand i sagen, nemlig at den af FH varslede sympatikonflikt var ulovlig. Arkivfoto: Stefan Vase

Hvis et fagforbund ikke kan få en virksomhed til frivilligt at indgå overenskomst med fagforbundet, så forsøger fagforbundet nogle gange af tvinge virksomheden til at indgå overenskomst ved at varsle konflikt.

Dette konfliktvarsel er et hovedkonfliktvarsel, og det betyder normalt, at alle medlemmer af fagforbundet på virksomheden skal nedlægge arbejdet (strejke), og medlemmer af fagforbundet må ikke fremover tage ansættelse hos virksomheden (blokade).

En af KA’s medlemsvirksomheder indenfor det grønne område modtog et hovedkonfliktvarsel fra 3F. Virksomheden ønskede ikke at indgå overenskomst med 3F, og derfor bad 3F sin hovedorganisation FH om at varsle sympatikonflikt overfor virksomheden.

Det forholder sig sådan, at alle fagforbund i samme organisation kan varsle sympatikonflikt, hvilket betyder, at alt arbejde, som er bestemt for virksomheden, ikke må udføres af medlemmer af fagforbund, som hører under samme hovedorganisation, uanset hvor de er ansat.

Hvis der eksempelvis skal leveres varer til en virksomhed, der er under konflikt fra et fagforbund under FH, skal et 3F-medlem, som er chauffør hos vareleverandøren, undlade at gøre dette. Såfremt virksomheden skal have repareret en maskine, og et medlem af Dansk Metal bliver bestilt til at gøre dette, skal han undlade at udføre arbejdet.

Visse betingelser
Der er visse betingelser for at varsle sympatikonflikt, og den grundlæggende betingelse er, at hovedkonflikten skal være lovlig. Betingelserne for konfliktvarsler er delvist fastsat ved afgørelser i domstolssystemet, og en af betingelserne er, at det skal fremgå af hovedkonfliktvarslet, hvem der omfattes af konflikten. Formålet med denne oplysning er, at virksomheden skal være klar over, hvem der strejker, når hovedkonflikten iværksættes, således at virksomheden har mulighed for at indrette sig på konflikten.

Da KA’s medlemsvirksomhed modtog sit konfliktvarsel, var det ikke angivet i konfliktvarslet, hvem der var omfattet af strejken. Da virksomheden efterfølgende modtog sympatikonfliktvarslet, var det derfor KA’s synspunkt, at sympatikonfliktvarslet var støttet på et ulovligt hovedkonfliktvarsel, og følgelig var sympatikonflikten ulovlig.

Ulovlig konflikt
Sagen endte i Arbejdsretten, hvor FH bestred, at sympatikonflikten var ulovlig. Sagen verserede i cirka seks måneder med udveksling af processkrifter, hvor parterne hver stod hårdt på deres synspunkter.

Sagen skulle have været for Arbejdsretten i slutningen af oktober i år, men inden da har FH valgt at strække våben. FH erkender, at deres sympatikonflikt var ulovlig, og Arbejdsretten har følgelig afsagt afgørelse, der er i overensstemmelse med KA’s påstand i sagen, nemlig at den af FH varslede sympatikonflikt var ulovlig.

Der kan blive et muligt efterspil i form af erstatningssag mod FH, såfremt den ulovlige konflikt har medført et tab for KA’s medlemsvirksomhed.

Del denne artikel: