Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Folketinget udvider adgangen til udenlandsk arbejdskraft

En ny supplerende beløbsordning lader pr. 1. april 2023 virksomheder rekruttere udenlandske medarbejdere til stillinger til en mindsteløn på 375.000 kr. om året.

Af: Brugernavn

Den nye beløbsgrænse svarer til mindst 31.250 kr. pr. måned. KA Plus-medlemmer kan indregne bruttoløn, overenskomsttillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag for at nå op på dette niveau. Foto: Colourbox

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ændring af udlændingeloven med henblik på at styrke danske virksomheders muligheder for internationale rekruttering.

Krav for at kunne anvende ordningen:

  • Lønnen skal være mindst 375.000 kr. om året
  • Ledigheden skal aktuelt være under 3,75 % henover en tremåneders periode, hvilket p.t. er tilfældet
  • Virksomheden skal forud for ansøgningen have haft stillingen slået op på Jobnet og den europæiske jobportal EURES i minimum 2 uger.

I praksis
Den nye beløbsgrænse svarer til mindst 31.250 kr. pr. måned. KA Plus-medlemmer kan indregne bruttoløn, overenskomsttillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag for at nå op på dette niveau.

Der er mulighed for kort sagsbehandlingstid på ca. 1 måned og hurtig jobstart, hvis din virksomhed benytter fast-track ordningen.

Det kræver, at myndighederne har certificeret din virksomhed. Med den nye lovændring bliver certificeringskravet til, hvor mange fuldtidsansatte virksomheden mindst skal have, sænket fra 20 til 10.

KA er positive
I Arbejdsgiverforeningen KA hilser vi lovændringen velkommen, da vores medlemsvirksomheder har udfordringer med at skaffe arbejdskraft, og fordi den internationale rekruttering er afgørende for at sikre den fremtidige vækst og velfærd i vores samfund.

Det er samtidig en fordel, at den nye ordning ikke er branchespecifik, og at certificeringsbetingelserne lempes. KA mener, at også små og mellemstore virksomheder skal have gode muligheder for at kunne rekruttere internationalt.

KA så dog gerne, at Folketinget havde undladt at afskære virksomheder, der er ramt af en lovlig arbejdskonflikt, fra at benytte denne og visse andre ordninger under udlændingeloven – selv om virksomheden allerede har en anden overenskomst, for eksempel hos KA.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller ønsker du hjælp til at få udarbejdet en ansættelseskontrakt til brug under den nye supplerende beløbsordning, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: