Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Grundlovsdag: Har du tjek på reglerne?

Grundlovsdag nærmer sig, og hvordan er det nu lige med reglerne?

Af: Birgitte Kristoffersen

, advokatsekretær

Grundlovsdag skal ifølge overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus betragtes som en søgnehelligdag. Foto: Colourbox

1. maj
1. maj er ikke en officiel helligdag og betragtes heller ikke som en søgnehelligdag i overenskomsten mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus. For medarbejdere, som er omfattet af KAs overenskomst, er 1. maj dermed en almindelig arbejdsdag.

Hvis du har medarbejdere, der er omfattet af andre overenskomster, hvorefter 1. maj betragtes som en søgnehelligdag, kan du kontakte KA’s juridiske afdeling, hvis du er i tvivl om reglerne.

Grundlovsdag
Grundlovsdag, der som bekendt falder den 5. juni, er heller ikke en officiel helligdag.  

I mange tilfælde vil dagen dog blive betragtet som en søgnehelligdag, hvilket også kan fremgå af en overenskomst.

Grundlovsdag skal ifølge overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus betragtes som en søgnehelligdag. I år falder Grundlovsdag på en onsdag.

For medarbejdere, der omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, gælder følgende regler for Grundlovsdag:

Virksomheden holder lukket – timelønnede ikke-funktionær:
Såfremt medarbejderens løn og arbejdstid reduceres som følge af søgnehelligdagen, fordi virksomheden holder lukket, er medarbejderen omfattet af reglerne for søgnehelligdagsbetaling.

Det bør fremgå af ansættelsesbeviset om der,

(1) betales fuld løn,
(2) udbetales á conto fra medarbejderens SH-konto eller
(3) søgnehelligdagsbetalingen er tillagt den almindelige timeløn.

Virksomheden holder åbent – timelønnede ikke-funktionær:
Såfremt virksomheden ikke holder lukket Grundlovsdag og andre søgnehelligdage på grund af driftsmæssige forhold, for eksempel landbrug, vil medarbejderen ikke være omfattet af SH-ordningen, idet medarbejderens løn og arbejdstid ikke reduceres.

Medarbejderen vil til gengæld have ret til søgnehelligdagstillæg for arbejde på Grundlovsdag. Du finder satsen i den relevante fagoverenskomst.

Månedslønnede og timelønnede funktionærer:
Er medarbejderen ansat som funktionær eller med funktionærlignende vilkår, har vedkommende ret til fuld løn på søgnehelligdage, herunder også Grundlovsdag, hvis virksomheden holder lukket. Har virksomheden åbent, vil funktionæren have ret til løn plus søgnehelligdagstillæg i henhold til fagoverenskomsten.

Inden for fagoverenskomsterne handel og service gælder specielle regler for månedslønnede og timelønnede.

Syg på Grundlovsdag:
Er medarbejderen syg, har vedkommende stadig ret til samme lønbetaling, som hvis han ikke havde været syg. 

Medarbejdere omfattet af en anden overenskomst:
Hvis du har medarbejdere, der er omfattet af andre overenskomster, eller medarbejdere der slet ikke er omfattet af en overenskomst, kan du kontakte KA ved tvivl om reglerne.

Elever:
Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at elever under erhvervsuddannelsesloven skal følge en anden overenskomst.

Kontakt gerne juridisk afdeling, hvis du som KA-medlem er i tvivl om, hvordan Grundlovsdag påvirker dine medarbejdere.

Del denne artikel: