Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA-formand ser et stort behov for at udvikle den danske model

Hvis man ikke begynder at regne de alternative organisationer på lønmodtager- og arbejdsgiverside med i den danske model, så spiller aftalesystemet fallit, fastslår Svend Erik Bøytler Rahbek på KAs generalforsamling.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

"Det vil være en katastrofe, hvis vi kommer i en situation, hvor løn- og ansættelsesvilkår skal afgøres i politiske studehandler og overbudspolitik i en valgkamp," siger formand Svend Erik Bøytler Rahbek på fredagens KA-generalforsamling. Foto: Lars Salomonsen

Der er brug for reformer, og de skal laves af brede politiske flertal. Derfor bør både regeringen og oppositionen strække sig langt i bestræbelserne på at lave brede forlig. Sådan lyder opfordringen fra KA-formand Svend Erik Bøytler Rahbek på KAs generalforsamling.

”Eftersom vi har fået en flertalsregering, må det forventes, at meget af det, som står i regeringsgrundlaget, bliver gennemført. Det meste kan man vælge ”bare” at køre igennem alene med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, men vi håber og tror, at regeringen vil række ud og inddrage andre partier,” siger Svend Erik Bøytler Rahbek og uddyber:

”Valgets tale var, at danskerne ønskede sig brede aftaler. Hvis det ikke bliver tilfældet, er det svært at se, at der kan skabes nogle langtidsholdbare løsninger. Det er altafgørende, at der omkring en lang række af de udfordringer, vi står med, kan laves nogle tiltag, som man som virksomhed kan regne med og styre efter. Såvel regeringen som oppositionen bør strække sig langt for at få skabt nogle brede forlig. Hvis ikke viljen er til stede, og der ikke indgås brede forlig på mange områder, er der alt for stor risiko for, at tingene ændres igen efter et folketingsvalg. Vi har dog stadig til gode at se viljen hertil er til stede.”

St. Bededag
Indtil videre er det debatten om St. Bededag, der har fyldt meget i den politiske debat.

”Her mener jeg, at regeringen er kommet rigtig kluntet fra land. Først har man begrundet forslaget om afskaffelse af St. Bededag med behovet for flere penge til indsatsen i Ukraine – for så senere at ændre begrundelse. Man har endvidere kørt meget enerådigt frem, og man viser, at man er villig til at køre henover alle andre partier og bare udnytte sit eget snævre flertal. Det ser ikke kønt ud,” siger Svend Erik Bøytler Rahbek og uddyber:

”I KA forholder vi os ikke til, hvorvidt St. Bededag skal afskaffes, da det alene er et anliggende mellem Folketinget og Folkekirken. Til gengæld finder vi det meget uhensigtsmæssigt, at regeringen træffer beslutninger om, hvilke afledte konsekvenser det skal have i de kollektive overenskomster. Det skaber forvirring og tvivl om forståelsen af de kollektive overenskomster. Det er klart også i strid med den danske model. Udover at der var en meget kort høringsfrist, ønsker man også at køre lovgivningsprocessen igennem på kortest mulig tid. Det vil jeg gerne anke over, da det øger risikoen for lovsjusk og dårligt lovarbejde. Det er desværre noget, som vi også har set under den tidligere socialdemokratiske regering. Det er ikke godt for retssikkerheden i Danmark.”

Den danske model skal udvikles
KAs bestyrelse har gennem nogle år arbejdet på en tredelt vision for KA. Den første vision handler om at udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel.

”Der er et stort behov for at få udviklet den danske model, ellers vil den udvikling, vi ser på fagforeningssiden, snart betyde, at lønmodtagersiden ikke længere kan opfylde repræsentationsretten på flere områder. De røde fagforeninger bløder medlemmer i stort tal og har gjort det i en årrække – samtidig med, at de alternative fagforeninger, især Det Faglige Hus, har tilgang af medlemmer. Hvis ikke der gribes ind fra politisk side på en måde, så de såkaldte gule foreninger på lønmodtager- og arbejdsgiversiden regnes med i den danske model, så spiller aftalesystemet fallit,” siger Svend Erik Bøytler Rahbek og uddyber:

”Det kræver to ting: Dels at de alternative fagforeninger, sammen med KA, er klar til at tage ansvaret på sig, dels at de røde viger pladsen for at give plads til vi andre. Det Faglige Hus er klar til at gå mere ind i kampen. Det er her vigtigt at nævne, at en væsentlig faktor også er, at Det Faglige Hus får flere medlemmer på vores medlemsvirksomheder. Det vil være en katastrofe, hvis vi kommer i en situation, hvor løn- og ansættelsesvilkår skal afgøres i politiske studehandler og overbudspolitik i en valgkamp.”

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) præsenterede sidste år sit bud på, hvordan den danske model kan styrkes.

”En gennemgang af deres forslag er skræmmende læsning, og man tror næsten ikke sine egne øjne, men det er desværre bare den sædvanlige sang, der får en ekstra stramning. FH og DA mener, at den danske model kun omfatter dem selv. Det er selvfølgelig også lettest, hvis man bare kan holde andre ude,” siger Svend Erik Bøytler Rahbek og tilføjer:

”De foreslår, at der indføres et arbejdsmarkedsbidrag på 1000 kr. pr. år pr. fuldtidsansat, som vi som virksomheder skal betale til en fond, som støtter FHs arbejde med overenskomst. Det skal kun gælde virksomheder, som ikke har en ”rigtig” overenskomst. Altså reelt en form for ”bøde” for ikke at have den ”rigtige” overenskomst. De foreslår højere skattefradrag for fagforeningskontingent, og formodentlig skal det kun gælde ”rigtige” fagforeninger. Altså de ”røde.”

Svend Erik Bøytler Rahbek fortsætter:

”De ’rigtige’ fagforeninger skal have uhindret adgang til at kommunikere med medarbejderne på virksomheder, der arbejder indenfor overenskomstens dækningsområde. Det skal naturligvis ske uhindret og uden virksomhedens indsigt og tilstedeværelse. De foreslår at nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge juridiske muligheder for at styrke den danske model via de fagforeninger, der løfter et særligt ansvar. Læs: de ”røde” fagforeninger,” siger han og tilføjer:

”Når ikke det kan lykkes af frivillig vej at få flere til at melde sig under de røde faner, skal der indføres endnu mere tvang og statslig indblanding ved lov. Det er ikke en farbar vej, og jeg håber inderligt, at der ikke er et politisk flertal, der hopper på den vogn.”

KA skal være Danmarks bedste
Den anden KA-vision handler om at være Danmarks bedste arbejdsgiverforening.

”Det være sig alt det, som er med til at gøre dagligdagen lettere for vi medlemmer og vores virksomheder. Det er igen en palet af ting. Sikre ordentlige rammevilkår, rimelige og retfærdige vilkår, rent politisk. Der skal arbejdes for nærhed, tilgængelighed og professionalitet i forhold til den rådgivning, som vi medlemmer har brug for og efterspørger. Der skal tilbydes en række tilbud af værktøjer, som kan gøre hverdagen lettere. Der er allerede en række tilbud, som benyttes af flere medlemmer, og som man er glade for. Jeg tænker her blandt andet på iAPV og den juridiske rådgivning, herunder udarbejdelsen af medarbejderhåndbøger og ansættelseskontrakter.”

Den tredje KA-vision handler om at medlemskab af KA skal være et kvalitetsstempel

”Et medlemskab af KA skal vi gerne være stolte af og dermed signalere til vores samarbejdsrelationer, at der styr på tingene. At virksomheden udviser ordentlighed over for medarbejdere, kunder, leverandører og alle andre, som er en del af vores værdikæde. SMV-manifestet om samfundsansvar og bæredygtighed, som generalforsamlingen vedtog for halvandet år siden, er et kvalitetsstempel, som kendetegner en god, sund og stolt KA-virksomhed,” siger Svend Erik Bøytler Rahbek og tilføjer:

”Der er ingen tvivl om, at det at drive virksomhed på en samfundsansvarlig og bæredygtig måde bliver et større og større krav for os alle. Det bliver nødvendighedens lov for enhver virksomhed. Det vil gøre sig gældende fra flere sider, selv om vi mødes af behovet i flere tempi, afhængig af hvem vi er som virksomheder.”

KA-formanden fortsætter:

”Bestyrelsen ønsker, at SMV-manifestet ikke blot bliver ord, men at det skal omsættes til handling. Derfor har bestyrelsen besluttet at sætte endnu mere fokus, ikke bare på bæredygtige holdninger, men også på bæredygtige handlinger. Både fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi flere og flere SMV’er oplever, at der bliver stillet flere og flere krav til dem på dette område.”

Fokus på unge og seniorer
Bestyrelsen har udpeget flere emner, som der sættes fokus på i 2023.

”Et af de områder, vi vil sætte fokus på, er de unge på kanten af arbejdsmarkedet. Det tapper ind flere steder i det, som jeg har været omkring – manglen på arbejdskraft, samfundsansvaret og det at være en engageret virksomhed i lokalområdet. Samtidig har det også et stærkt fundament i KAs værdigrundlag – respekt, ansvar og omsorg.”

40.000-45.000 unge under 25 år er hverken i arbejde eller uddannelse.

”Det er tankevækkende og bekymrende, da det er en rigtig dårlig start på voksenlivet. Det kan ikke være rigtigt, at så mange unge ikke kan komme i gang med enten uddannelse eller arbejde. Det er en kompleks udfordring, men den skal løses,” siger Svend Erik Bøytler Rahbek og tilføjer:

”Alle er ikke født med samme evner og muligheder, men jeg er overbevist om, at alle har noget positivt at bidrage med. Der skal måske tages nogle særlige hensyn, i større eller mindre grad. Arbejde og opgaver skal måske tilrettelægges lidt anderledes end man er vant til. Under de rette betingelser bliver det til win-win for både virksomhed og den unge medarbejder. Som virksomhed er man med til at give et ungt menneske en værdifuld hverdag og et godt indhold i deres tilværelse. Det er samfundsansvar.”

Svend Erik Bøytler Rahbek fortsætter:

”Et andet område, som vi vil arbejde på at styrke, er flere seniorer på arbejdsmarkedet. Der er en bevægelse i samfundet i retning af, at flere og flere seniorer gerne vil blive på arbejdsmarkedet længere, hvis ellers betingelserne er til stede for det. Det kan godt være, man skal arbejde med nogle andre ting end man ellers har gjort. Det kan være, det skal være med mere fleksible arbejdstider, måske tre dage om ugen eller noget helt andet. Vores overenskomst giver gode fleksible rammer for det.”

Del denne artikel: