Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA-formand: Statsstøtte til fagbevægelsen er reelt en genindførelse af eksklusivaftalerne

Det er udtryk for statsstøttet monopolisering, når skatteborgerne skal være med til at finansiere fagbevægelsens håndhævelse af egne overenskomster, understregede Svend Erik Bøytler Rahbek i sin formandsberetning på KAs generalforsamling. Her kom han også ind på KAs kamp mod bureaukratiet, den store medlemstilfredshed og planen om at udvide KAs domicil.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

KA-formand Svend Erik Bøytler Rahbek opfordrede i formandsberetningen de alternative organisationer til at stå sammen i kampen mod det, han betegner som statsstøttet monopolisering af arbejdsmarkedet. ”Der er kun os til at kæmpe den kamp, og derfor er det helt afgørende, at ikke alene KA bliver endnu stærkere, men også de alternative fagforeninger skal styrkes endnu mere.” Foto: Lars Salomonsen

For nylig blev regeringen og fagbevægelsen enige om, at fagbevægelsen skal have 15 millioner skattekroner til at udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel. Millionerne skal konkret gå til at forhandle, udvikle, vedligeholde og håndhæve de overenskomster, som fagbevægelsen står for.  

Aftalen mellem regeringen og fagbevægelsen fik hårde ord med på vejen, da KA-formand Svend Erik Bøytler Rahbek talte på KAs generalforsamling fredag formiddag. 

”I takt med at danskerne stemmer med fødderne og melder sig ud af den røde fagbevægelse, svækkes ikke blot dens økonomiske fundament, men også dens legitimitet til at repræsentere danske lønmodtagere. Fagbevægelsens reaktion er ikke en selvransagelse af, hvorfor medlemmerne forsvinder – nej, fagbevægelsens svar er, at nu vil man have staten til at medfinansiere over skatten. Det betyder, at vi alle – uanset medlemskab – tvinges til at være med til at finansiere fagbevægelsen,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek og fortsatte: 

”Aftalen er helt urimelig. Der er reelt tale om en genindførelse af eksklusivaftaler, som vil få danskerne til i endnu højere grad at vende den danske model ryggen.” 

En fælles kamp 
Svend Erik Bøytler Rahbek opfordrede i formandsberetningen de alternative organisationer til at stå sammen i kampen mod det, han betegner som statsstøttet monopolisering af arbejdsmarkedet.  

”Der er kun os til at kæmpe den kamp, og derfor er det helt afgørende, at ikke alene KA bliver endnu stærkere, men også de alternative fagforeninger skal styrkes endnu mere.” 

Svend Erik Bøytler Rahbek blæste i sin formandsberetning også til kamp mod bureaukratiet.  

”Det fylder ekstremt meget for alle vi selvstændige. Det er opgjort, at små og mellemstore virksomheder samlet bruger omkring 29.000 arbejdsår hvert eneste år på indberetninger, rapporteringer med mere for at tilfredsstille det offentlige. De fleste af de hænder kunne gøre langt mere gavn på anden vis i vores virksomheder,” sagde han og påpegede, at mange af reglerne særligt rammer de små og mellemstore virksomheder. 

”Mange ejerledede virksomheder har ikke ansat mange administrative medarbejdere, som kan løse opgaverne. Nej, rigtig mange af os i denne sal skal efter sædvanlig fyraften i gang med at sætte os ind, hvad der gælder for min virksomhed og sørge for dokumentation og indberetning,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek og bebudede, at KA i sit politiske arbejde prioriterer kampen mod bureaukrati højt. Han opfordrede medlemmerne til at komme med konkrete eksempler på bureaukratiske byrder, som man mener kan fjernes. 

“I takt med at danskerne stemmer med fødderne og melder sig ud af den røde fagbevægelse, svækkes ikke blot dens økonomiske fundament, men også dens legitimitet til at repræsentere danske lønmodtagere.

Svend Erik Bøytler Rahbek, KA-formand

”I Danmark mener vi, at vi skal være dukse i EU – det vil sige implementere hurtigst muligt og helst gøre tingene så komplekse som muligt. Mange af de andre EU-lande trækker det længst muligt og minimumsimplementerer måske reglerne. Det er ikke nødvendigt, at vi i Danmark laver mest muligt bespænd for virksomhederne. Det er alene med til at svække vores konkurrenceevne,” sagde han.   

Stor medlemstilfredshed 
KAs generalforsamling foregår fredag den 1. marts på Marienlyst Strandhotel i Helsingør, og i år kan man glæde sig over et rekordstort fremmøde. Man kan også konstatere, at KAs medlemstal aldrig har været højere – og glæde sig over høj medlemstilfredshed. 

Sidste år gennemførte KA en medlemsundersøgelse, og den viste en historisk stor tilfredshed. 90,8 procent af de adspurgte svarede, at de er tilfredse med medlemskabet. 92 procent vil anbefale et KA-medlemskab til andre virksomheder. Svend Erik Bøytler Rahbek takkede for deltagelsen i undersøgelsen og den store opbakning, som flugter godt med KAs ambition om at være Danmarks bedste arbejdsgiverforening. 

”Vi ved ikke, hvordan de andre arbejdsgiverforeninger bedømmes af deres medlemmer, men med de tal, vi opnår, kan de næppe være meget bedre, så vi må være blandt Danmarks bedste,” sagde han og tilføjede:   

”Den høje tilfredshed får naturligvis hverken bestyrelsen eller medarbejderne til at læne sig tilbage i selvtilfredshed. Der er stadig steder, hvor vi kan blive bedre, og det arbejdes der til stadighed benhårdt på,” sagde han. 

KAs domicil skal udvides  
Svend Erik Bøytler Rahbek løftede i beretningen sløret for planerne om at udvide KAs domicil i Randers. I dag er der plads til 20-25 medarbejdere, men samtlige kvadratmeter er ved at være i brug. 

”Når KA vokser medlemsmæssigt, som vi tydeligt har set gennem en årrække, betyder det selvsagt flere medarbejdere i KA-Huset. Vi er nu ved at have nået det maksimale antal arbejdspladser, vi kan have i huset – og i forhold til mødefaciliteter er der også pres på.” 

Bestyrelsen nedsatte sidste år et byggeudvalg, som har arbejdet med udvidelsesplanerne. Det er planen, at tilbygningen kan tages i brug i løbet af første kvartal af 2026. 

”Ved at fremskrive den udvikling, vi har set medlemsmæssigt, forventer vi, at der vil være behov for plads til 38 medarbejdere om ti år. Vi har også et stort ønske om, at KA-Huset bliver et sted, hvor det er naturligt for jer medlemmer at komme på besøg. Det gælder til kurser og andre medlemsaktiviteter – og der skal også være mulighed for, at I kan komme forbi og låne møderum eller arbejdsplads, hvis I får behov for det,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek. 

Del denne artikel: