Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA roser Færdselsstyrelsen for at handle på lang ventetid

Vi glæder os over, at Færdselsstyrelsen nu reagerer på baggrund af den lange ventetid på udstedelse af chaufførkort, men der er behov for at gøre noget grundlæggende ved problemet, understreger politisk chefkonsulent René Nord Hansen.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

”Når Færdselsstyrelsen selv angiver, at mere end ni ud af ti ansøgninger håndteres selvsamme dag, som medarbejderen åbner sagen, så er otte uger en alt for lang frist at give sig selv. Vi skal bringe sagsbehandlingstiden så langt ned som overhovedet muligt,” siger René Nord Hansen. Foto: Jesper Voldgaard

Færdselsstyrelsen har nu ansat ekstra sagsbehandlere i bestræbelserne på at nedbringe den lange ventetid på udstedelse af chaufførkort.

”Det er positivt, men det er også helt nødvendigt. Den nuværende situation, hvor nyuddannede chauffører venter otte-ti uger på et kørekort, er uholdbar og uacceptabel. Alle taber, når ventetiden er så lang,” siger René Nord Hansen.

KA har mange medlemmer på persontransportområdet, og derfor fylder den lange ventetid meget. KA drøftede problemet med transportminister Thomas Danielsen på et møde forleden.

”Vi oplevede en lydhør minister, der tog problemet alvorligt. Det var et meget positivt og konstruktivt møde,” siger René Nord Hansen.

Brug for mere
Nu oplyser Færdselsstyrelsen på sin hjemmeside, at man har ansat to ekstra sagsbehandlere. Samtidig understreger styrelsen, at den vil opprioritere behandlingen af chaufførkort til nyuddannede.

”Det er fornuftigt. Folk, der har taget en chaufføruddannelse, vil gerne i gang med det samme. Manglen på arbejdskraft er enorm, så alle har brug for, at de gode medarbejdere kommer ud at køre med det samme,” siger René Nord Hansen.

Selv om Færdselsstyrelsen nu handler på problemet, er det ikke løst. Styrelsens egen succesrate ligger på otte ugers sagsbehandlingstid, når det handler om chaufførkort. Det er ikke godt nok, mener René Nord Hansen.

”Når Færdselsstyrelsen selv angiver, at mere end ni ud af ti ansøgninger håndteres selvsamme dag, som medarbejderen åbner sagen, så er otte uger en alt for lang frist at give sig selv. Vi skal bringe sagsbehandlingstiden så langt ned som overhovedet muligt,” siger han og efterlyser et helt grundlæggende eftersyn af processen: 

”Vi mener, at der er behov for at kigge på hele processen i forhold til håndteringen af chaufførkortansøgninger – få kortlagt, hvilke oplysninger der er brug for, hvor hurtigt man kan fremskaffe dem og få lavet en praksis omkring det. Vi medvirker naturligvis gerne konstruktivt i det arbejde – for vi har alle en fælles interesse i at få fjernet ventetiden,” siger han.

Del denne artikel: