Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Løn for arbejde på søgnehelligdage

Påsken nærmer sig med hastige skridt, og derfor er det tid til at genopfriske reglerne om SH-betaling til medarbejderne.

Af: Steen Elkjær

Foto: Colourbox

SH-betaling
Påsken står for døren, og hvordan er det nu lige med reglerne om SH-betaling til medarbejderne?

Ifølge overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus skal medarbejderne være omfattet af SH-ordningen for at have ret til SH-betaling.

Medarbejdere, hvis planlagte arbejdstid ikke berøres af søgnehelligdage, er i udgangspunktet ikke omfattet af SH-ordningen. Det gælder eksempelvis medarbejdere, som er beskæftiget med kvægbrug.

På den anden side vil en medarbejder ansat på en virksomhed, der holder lukket på søgnehelligdage, være omfattet af SH-ordningen, da medarbejderens arbejdstid oplagt berøres af, at virksomheden holder lukket.

For medarbejdere omfattet af ordningen kan betaling af SH-penge i henhold til overenskomsten ske på tre måder: Ved betaling af fuld løn på søgnehelligdage, ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage eller ved aconto udbetaling fra medarbejderens SH-opsparing.

Såfremt opsparingsordningen benyttes, skal medarbejderens søgnehelligdagskonto opgøres ved kalenderårets udgang. Overskud på kontoen udbetales senest med lønudbetalingen for januar.

Der beregnes pensionsbidrag, men ikke feriegodtgørelse, ved udbetaling af overskuddet fra søgnehelligdagskontoen.

Løn på søgnehelligdage
Hvis en medarbejder arbejder på en søgnehelligdag, har medarbejderen krav på betaling af sin aftalte løn samt et ”tillæg for arbejde på særlige tidspunkter”, som det er formuleret i fagoverenskomsterne, hvor disse tillæg findes.

Der er mange fagoverenskomster i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, og man må identificere rette fagoverenskomst for at finde tillægget for arbejde på en søgnehelligdag.

Det skal nævnes, at der kan indgås en lokalaftale, som fraviger tillæggene for arbejde på særlige tidspunkter i fagoverenskomsterne, og har man indgået en sådan lokalaftale, så findes reglerne deri.

Sygdom på søgnehelligdage
Hvis en medarbejder er syg på en søgnehelligdag, hvad er så konsekvensen?

Dette påkalder sig navnlig opmærksomhed, såfremt man anvender opsparingsordningen. Hvis man benytter opsparingsordningen, skal der også i tilfælde af medarbejderens sygdom betales aconto 800 kr. til fuldtidsansatte – ved deltidsansatte betales et acontobeløb svarende til den aftalte arbejdstid.

Hvis man modtager fuld løn på søgnehelligdage, skal man ved sygdom også modtage fuld løn på den pågældende søgnehelligdag. Ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen har medarbejderen løbende modtaget SH-betaling, og der skal derfor ikke ske yderligere betaling på søgnehelligdagen – heller ikke med baggrund i sygdom.

Sommertid
Søndag den 26. marts 2023 går vi over til sommertid. Det betyder som bekendt, at uret (og havemøblerne) skal stilles frem.

Hvis man udfører natarbejde, får man en times effektivt arbejde mindre, end vagtplanen giver udtryk for. Der har ikke været gennemført en sag om betydningen heraf, men det arbejdsretlige udgangspunkt og KAs indstilling er, at der alene skal betale for det udførte arbejde.

Hedder vagtplanen 00.00 – 07.00, og har man grundet overgang til sommertid alene udført arbejde 6 timer, så har man ret til løn for 6 timers arbejde.

Man skal dog huske på, at uanset sommertid skal medarbejderen have sin aftalte daglige/ugentlige arbejdstid. Den ”mistede time” skal derfor placeres på et andet tidspunkt.

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du som medlem af KA meget velkommen til at kontakte juridisk afdeling på jura@ka.dk eller telefon 82 132 132.

Den 23. marts holder KA et webinar om søgnehelligdagsbetaling (SH), løn på søgnehelligdage samt sommertid, hvor vi går mere i dybden. Det er gratis at deltage i webinaret som KA-medlem. Webinaret begynder kl. 11 og varer højest en time – du kan tilmelde dig her.  

Del denne artikel: