Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Oprettelse af pensionsordning ved overskridelse af bagatelgrænsen

Har du medarbejdere, hvis indkomst i indeværende kalenderår overstiger bagatelgrænsen, skal der oprettes en pensionsordning, som du kan indbetale pensionen til fra 1. januar 2024.

Foto: Colourbox

Har du gjort brug af bagatelgrænsen i overenskomstens § 14, stk. 3, så du har udbetalt virksomhedens pensionsbidrag som et tillæg til en eller flere af dine medarbejderes løn?

Så er det altså fra 1. januar, der skal oprettes en pensionsordning på den eller de medarbejdere, hvor den A-skattepligtige løn for 2023 samlet set overstiger 100.000 kr.

Har du medarbejdere, hvis indkomst i indeværende kalenderår overstiger bagatelgrænsen, skal der oprettes en pensionsordning, som du kan indbetale pensionen til fra 1. januar 2024. Det betyder i så fald også, at medarbejderen selv skal til at indbetale sin andel af pensionsbidraget.

Til gengæld får medarbejderen allerede fra første indbetaling glæde af de mange fordele ved en pensionsordning, herunder for eksempel sundhedsforsikringen.

For de medarbejdere, hvor den samlede A-skattepligtige løn for 2023 ikke overstiger 100.000 kr., kan du fortsætte med at udbetale virksomhedens andel af pensionsbidraget som et tillæg til lønnen i 2024. I så fald bør du sikre dig, at det tydeligt fremgår af lønsedlen, at der er tale om udbetaling af pensionsbidrag - for eksempel ved, at det står på en separat linje på lønsedlen.

Reglerne om bagatelgrænsen gælder for alle ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for perioden 2022-2025. For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes.

Vi anbefaler derfor altid, at du som medlem af KA kontakter juridisk afdeling, hvis du har konkrete spørgsmål i relation til dine medarbejdere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her