Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ny lønsats for fodermestre

Fra og med marts 2024 er det vejledende lønniveau for tredjelandsfodermestre reguleret. Det betyder, at månedslønnen nu udgør kr. 31.607,62 inklusiv eller eksklusiv pensionsbidrag. Lønniveauet reguleres igen fra og med 1. juni 2024.

Af: Birgitte Kristoffersen

, advokatsekretær

Foto: Colourbox

SIRI har den 12. april 2024 offentliggjort de regulerede satser for det vejledende lønniveau for tredjelandsfodermestre. I år reguleres satsen nemlig to gange: Den 1. marts 2024 og den 1. juni 2024.

Ansøgninger, som indsendes til SIRI inden den 1. juni 2024, skal dermed opfylde et lønniveau på mindst kr. 31.607,62, mens ansøgninger, som indsendes efter den 1. juni 2024, skal opfylde et lønniveau på mindst kr. 32.189,39.

Er ansættelsesforholdet omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, og er lønnen på niveau med SIRI’s vejledende lønniveau for tredjelandsfodermestre, vil kontrakten lægges til grund uden yderligere vurdering fra SIRI, idet KA-overenskomsten er anerkendt af SIRI.

Beregning af det vejledende lønniveau
For tredjelandsfodermestre, som er omfattet af KA-overenskomsten, er der flere elementer, som må regnes med i det vejledende lønniveau.

Som det fremgår af hjemmesiden ny i danmark, kan det vejledende lønniveau både udregnes med og uden virksomhedens pensionsbidrag. Derudover kan overenskomsttillæg og en evt. bruttoløn også medregnes.

Er du i tvivl om, hvordan lønnen beregnes, så den indeholder de ovennævnte elementer, er du som medlem af KA altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling for hjælp og vejledning.

Brug af formidlingsbureauer til kontraktudarbejdelse
Benytter din virksomhed et rekrutteringsbureau til at skaffe fodermestre eller praktikanter fra tredjelande (lande udenfor EU/EØS), er det vigtigt, at du gennemgår evt. kontraktudkast fra rekrutteringsbureauet ekstra nøje.

Har du husket at oplyse rekrutteringsbureauet om, at du er medlem hos os? Indeholder kontrakten henvisninger til KA-overenskomsten? Overholder lønnen i kontrakten mindstelønssatserne i KA-overenskomsten?

Uanset om der er tale om tredjelandsfodermestre eller praktikanter, kan det få unødvendige økonomiske konsekvenser for dig, hvis du får indgået en kontrakt, som ikke tager udgangspunkt i KA-overenskomsten. Har du for eksempel indgået en kontrakt, hvor der er aftalt betaling til fritvalgskonto, men hvor der ikke er taget højde for overenskomsttillæg i lønberegningen, betyder det altså, at du – for at overholde din forpligtelse i henhold til KA-overenskomsten – må betale både fritvalgs- og overenskomsttillæg.

Selv om vi hos KA har en god dialog med flere af rekrutteringsbureauerne, opfordrer vi generelt til, at du sender dine ansættelseskontrakter på tredjelandsfodermestre og praktikanter forbi vores juridiske afdeling. På den måde er du sikret, at du hverken betaler for meget eller for lidt til dine kommende medarbejdere.

Hvis der er tale om en driftsleder, du ønsker at ansætte fra et tredjeland, kan du læse mere på ny i Danmark.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: