Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Nyt ferieår: Husk at få afviklet optjent ferie

Den 1. september starter et nyt ferieår, og med det opstartes en ny optjeningsperiode for dine medarbejdere. Men bare rolig – der er stadig tid til at afvikle den ferie, de har optjent indtil nu.

Af: Brugernavn

Ferieår og ferieafholdelsesperiode
Selv om ferieåret slutter den 31. august, er der stadig tid at løbe på, før dine medarbejderes opsparede ferie skal være afholdt. Den såkaldte ferieafholdelsesperiode er nemlig ikke helt slut endnu.

Medarbejderne optjener i ferieåret – det vil sige i perioden den 1. september til den 31. august – ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, og der optjenes således ret til 5 ugers betalt ferie, når en medarbejder har været ansat i virksomheden alle ferieårets 12 måneder. Ferien kan afholdes helt indtil den 31. december det pågældende år, hvor ferieafholdelsesperioden udløber. Der er altså 4 måneder ekstra at løbe på, før ferien skal være afholdt.

Fordi Ferieloven bygger på et princip om samtidighedsferie, kan betalt ferie afholdes i kalendermåneden efter, den er optjent. De 2,08 feriedage, som medarbejderen optjener i løbet af september 2022, kan dermed afholdes fra den 1. oktober 2022 til og med den 31. december 2023.

Selvbetalt ferie eller feriebetaling på forskud
Selv om medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, har alle lønmodtagere ret til 5 ugers fravær fra arbejde i hver ferieafholdelsesperiode. I sådanne tilfælde afholdes ferien som udgangspunkt uden betaling fra dig som arbejdsgiver. Ofte vil medarbejderen have optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, som kan bruges til at betale disse feriedage.

For dig som arbejdsgiver er det væsentlige her at bemærke, at dine medarbejdere altså har ret til de 5 ugers fravær i perioden fra den 1. september til den 31. december i det følgende år – også selv om de ikke endnu har optjent ret til betaling under dette fravær under ansættelsen hos dig.

Har medarbejderen inden for ferieafholdelsesperioden afholdt ferie hos en tidligere arbejdsgiver inden jobskifte, vil deres ret til fravær være tilsvarende nedsat hos den nye arbejdsgiver. Retten til 5 ugers fravær fra arbejde knytter sig nemlig til ferieafholdelsesperioden for den konkrete medarbejder – ikke til ansættelsesforholdet.

Har medarbejderen et ønske om at afholde endnu ikke optjente feriedage, kan du og medarbejderen aftale indbyrdes, at der holdes betalt ferie på forskud. Laver I sådan en aftale, fradrages den afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som medarbejderen optjener efterfølgende i løbet af ferieåret.

Du er som arbejdsgiver ikke tvunget til at lade dine medarbejdere afholde betalt ferie på forskud, hvis de efterspørger det – det skal også hænge sammen for virksomheden.

Optjente fridage i henhold til KA-overenskomst
For ansættelsesforhold, der er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, optjener medarbejderne ret til 5 yderligere fridage i løbet af et kalenderår, når de har opnået 6 måneders anciennitet. Disse er ikke omfattet af Ferieloven og følger derfor ikke ovenstående retningslinjer.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: