Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA

Om os

KAs værdier

Med sund fornuft, dialog og samarbejde vinder både arbejdsgiver og arbejdstager, mens lockout og strejke på lang sigt resulterer i, at begge parter taber.

Det var grundtanken, da kimen til Arbejdsgiverforeningen KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) blev lagt i 1899, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere i fællesskab etablerede Kristeligt Dansk Fællesforbund (KDF). I 1931 blev KDF delt i en lønmodtager- og en arbejdsgiverorganisation. Men KA tog grundtankerne med sig.

Der er ikke mange organisationer, hvis værdigrundlag rækker så langt tilbage i tiden. Faktisk er værdierne ældre end 1899. KAs værdigrundlag er funderet i det positive kristne livs- og menneskesyn - og det er tankegods, som har præget Danmark og danskernes måde at opfatte hinanden og deres omverden på siden 900-tallet.

KA er fortsat funderet på disse værdier, og vi ønsker, at de værdier skal præge:

 • organisationens arbejde
 • serviceringen af vores medlemmer
 • udviklingen af arbejdsmarkedet

På det grundlag vil KA også i det 21. århundrede stå som et alternativ til de traditionelle arbejdsgiverforeninger. Og med knap 1400 medlemmer er KA som organisation ikke ene om det ønske.

Karsten Høgild
direktør i KA

 • Grundlov

  KA er en helhedsorienteret, selvstændig arbejdsgiverforening. Vi bygger på det positive kristne livs- og menneskesyn samt faglig og social kompetence, engagement og omstillingsevne. 

  Som talerør for vores medlemmer vil vi gennem dialog skabe resultater, der fremmer deres faglige og økonomiske interesser samt tilbyde konkrete værktøjer, faglig rådgivning og sparring. 

  Vi har en fælles vision om, at der bliver fri organisationsret på det danske arbejdsmarked og vil gennem en saglig, vedholdende og synlig indsats påvirke den politiske udvikling i den retning.

 • Mission

  Vores eksistensberettigelse er at yde hjælp og støtte til danske virksomheder, der tror på dialog frem for konflikt - og ønsker en helhedsorienteret, selvstændig arbejdsgiverforening som talerør.

  Derfor kombinerer vi faglig rådgivning og professionel sparring med konkrete værktøjer, der gør det lettere for arbejdsgivere at administrere og gennemføre krav/opgaver fra myndighederne.

  Det er ligeledes vores opgave aktivt at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser samt markere og synliggøre vores mål: Fri organisationsret på arbejdsmarkedet.

 • Vision

  Med evnen til at se problemstillinger fra flere sider, vedholdenhed og en konsekvent stræben efter at skabe vind/vind-løsninger vil vi gennem dialog skabe resultater, der tilgodeser virksomheden.

  Vi vil opnå øget indflydelse gennem en målrettet synliggørelse af foreningens holdninger, arbejde og resultater over for medlemmer, arbejdsmarkedets øvrige parter samt politikere og medier.

  Med udgangspunkt i vores værdigrundlag og mission vil vi bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads med en stor faglig kompetence, en høj vidensdeling samt et inspirerende og positivt fællesskab.

 • Værdier

  Med det positive kristne livs- og menneskesyn mener vi, at alle mennesker har lige stor værdi - og derfor har alle krav på at blive mødt med tillid, respekt og oprigtig interesse.

  Vi mener, at vi alle har ansvar for den måde, som vi behandler hinanden og vores omgivelser på. Derfor vægter vi faglig og social kompetence lige så højt som det personlige engagement.

  Vi mener, at en verden i forandring kræver både omstillingsevne og faste holdepunkter. Derfor ønsker vi en harmonisk udvikling, der tager hensyn til såvel den enkelte som til helheden.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her