Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Reglerne for selvtilrettelæggere forenkles

Arbejdstidsloven og Hviletidsbekendtgørelsen indeholder forskellige regler for selvtilrettelæggere, men nu skal der skabes overensstemmelse mellem de to regelsæt.

Af: Steen Elkjær

Der har været udfordringer med forskellige regelsæt for selvtilrettelæggere, idet Arbejdstidsloven og Hviletidsbekendtgørelsen indeholder forskellige regler for selvtilrettelæggere.

Betydningen af de forskellige regelsæt er, at selvrettelæggere skal opfylde begge regelsæt for at være undtaget pligten til at registrere arbejdstid. Vi vil undlade at beskrive begge regelsæt, og i stedet fokusere på indholdet af ændringen.

Der er nu bragt overensstemmelse mellem de to regelsæt, hvis udkast til forslag om Hviletidsbekendtgørelsen bliver vedtaget – og det er forventningen.

Betydningen heraf er, at selvtilrettelæggere er undtaget fra registrering af arbejdstid, hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke kan måles eller fastsættes på forhånd, eller hvis de ansatte selv kan fastlægge den, når der er tale om ansatte, der kan træffe selvstændige beslutninger eller som har ledelsesmæssige funktioner.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: