Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Søgnehelligdage og løn: Har du tjek på reglerne?

Påsken står for døren, og derfor giver det god mening at genopfriske reglerne for SH-betaling til medarbejderne.

Af: Steen Elkjær

Foto: Colourbox

SH-betaling
Det er let at gøre op med funktionærerne, idet overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus bestemmer, at de har ret til frihed med fuld løn på søgnehelligdage. Resten af denne artikel omhandler ikke-funktionærer.

For ikke-funktionærernes vedkommende er reglen i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, at medarbejderne skal være omfattet af SH-ordningen for at have ret til SH-betaling.

Medarbejdere, hvis planlagte arbejdstid ikke berøres af søgnehelligdage, er i udgangspunktet ikke omfattet af SH-ordningen. Det gælder eksempelvis medarbejdere, som er beskæftiget med kvægbrug.

På den anden side vil en medarbejder ansat på en virksomhed, der holder lukket på søgnehelligdage, være omfattet SH-ordningen, da medarbejderens arbejdstid oplagt berøres af, at virksomheden holder lukket.

Indenfor fagområderne Service og Handel gælder der den særregel, at alle medarbejdere er omfattet af en SH-ordning.

For medarbejdere omfattet af ordningen kan betaling af SH-penge i henhold til overenskomsten ske på tre måder: Ved betaling af fuld løn på søgnehelligdage, ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage eller ved aconto udbetaling fra medarbejderens SH-opsparing.

Såfremt opsparingsordningen benyttes, skal medarbejderens søgnehelligdagskonto opgøres ved kalenderårets udgang. Overskud på kontoen udbetales senest med lønudbetalingen for januar. Der beregnes pensionsbidrag, men ikke feriegodtgørelse, ved udbetaling af overskuddet fra søgnehelligdagskontoen.

Løn på søgnehelligdage
Hvis en medarbejder arbejder på en søgnehelligdag, har medarbejderen krav på betaling af sin aftalte løn samt et ”tillæg for arbejde på særlige tidspunkter”, som det er formuleret i fagoverenskomsterne, hvor disse tillæg findes.

Der er mange fagoverenskomster i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, og man må identificere rette fagoverenskomst for at finde tillægget for arbejde på en søgnehelligdag.

Det skal nævnes, at der kan indgås en lokalaftale, som fraviger tillæggene for arbejde på særlige tidspunkter i fagoverenskomsterne, og har man indgået en sådan lokalaftale, så findes reglerne deri.

Sygdom på søgnehelligdage
Hvis en medarbejder er syg på en søgnehelligdag, hvad er så konsekvensen?

Dette påkalder sig navnlig opmærksomhed, såfremt man anvender opsparingsordningen. Hvis man benytter opsparingsordningen, skal der også i tilfælde af medarbejderens sygdom betales aconto 800 kr. til fuldtidsansatte – ved deltidsansatte betales et acontobeløb svarende til den aftalte arbejdstid.

Hvis man modtager fuld løn på søgnehelligdage, skal man ved sygdom også modtage fuld løn på den pågældende søgnehelligdag. Ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen har medarbejderen løbende modtaget SH-betaling, og der skal derfor ikke ske yderligere betaling på søgnehelligdagen – heller ikke med baggrund i sygdom.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: