Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Sygeferie-godtgørelse: Hvornår og hvordan?

Er du opmærksom på, at du skal betale sygeferiegodtgørelse til medarbejdere, som ikke har ret til løn under sygdom?

Af: Brugernavn

Sygeferiegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn. ”Den sædvanlige løn” forstås i denne sammenhæng som den løn, medarbejderen har modtaget de seneste 4 uger forud for sygemeldingen, hvis lønnen har været sædvanlig i perioden. Foto: Colourbox

Hvad er sygeferiegodtgørelse?
Hvis dine medarbejdere ikke er berettiget til løn under sygdom – for eksempel fordi de er timelønnede og ikke har opnået 6 måneders anciennitet – optjener de heller ikke den almindelige feriegodtgørelse i sygeperioder. Fra 2. fraværsdag i sygeperioden optjener disse medarbejdere i stedet 12,5 % af deres sædvanlige løn i såkaldt sygeferiegodtgørelse.

Godtgørelsen, som betales af dig som arbejdsgiver, sikrer, at denne kategori af lønmodtagere ikke mister deres ret til betalt ferie på grund af sygefraværet. Alle arbejdstagere, syge eller ej, skal kunne optjene ret til mindst 4 ugers betalt ferie i perioden 1. september – 31. august året efter.

Hvordan beregnes den så?
Sygeferiegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn. ”Den sædvanlige løn” forstås i denne sammenhæng som den løn, medarbejderen har modtaget de seneste 4 uger forud for sygemeldingen, hvis lønnen har været sædvanlig i perioden.

I tilfælde, hvor medarbejderen for eksempel har afholdt ferie eller orlov, vil beregningen af ”den sædvanlige løn” ske ud fra de nærmeste forudgående perioder, hvor der ikke har været sådanne usædvanlige udsving til den ene eller anden side.

Hvornår optjenes godtgørelsen?
Der er ikke noget anciennitetskrav, som skal opnås, før dine medarbejdere opnår ret til sygeferiegodtgørelse under sygdom. De har altså ret til sygeferiegodtgørelse fra ansættelsens start.

Selve sygefraværsgodtgørelsen skal betales fra 2. sygefraværsdag indtil raskmelding i hver sygdomsperiode.

I tilfælde, hvor medarbejderen har haft mere end 52 sygefraværsperioder i et ferieår, vil medarbejderen fra den 53. sygdomsperiode allerede starte optjeningen af sygeferiegodtgørelse på sin 1. sygefraværsdag.

KA anbefaler
Det er en god idé på lønsedlen at adskille optjening af sygeferiegodtgørelse fra den almindelige feriegodtgørelse, selv om begge typer feriepengeoptjening indbetales til samme konto hos FerieKonto. Formålet er at gøre lønsedlen mere gennemskuelig for både medarbejder og virksomhed.  

Torsdag den 22. juni holdt vi webinar, hvor vi fortalte om ovenstående regler – du finder webinaret her. De slides, der blev vist på webinaret, kan du finde her.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: