Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Udspil fra KA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

KA klar med konkrete forslag til, hvordan vi kan skaffe flere unge i fritidsjob. Politisk konsulent Christian Borrisholt Steen præsenterer her udspillet.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

Arbejdsgiverforeningen KA. Christian Borrisholt Steen, Politisk konsulent

I Arbejdsgiverforeningen KA har vi længe efterlyst initiativer, der gør det lettere at få unge i fritidsjob. Derfor er det meget positivt, at regeringen om kort tid præsenterer et udspil. 

”Vi ønsker at gøre det mere enkelt for virksomhederne at rekruttere fritidsjobbere, fordi det vil gavne både virksomheder og unge,” siger Christian Borrisholt Steen, der er politisk konsulent i KA.

”For det første vil unge kunne skabe værdi for små- og mellemstore virksomheder, og de være med til at løse helt konkrete og praktiske opgaver i virksomheden. For det andet er det godt for de unge at løfte blikket fra skolebøgerne og allerede i en tidlig alder at få erfaring med at være en del af et kollegialt arbejdsfællesskab på en arbejdsplads. Samtidig kan fritidsjob være med til at lette den unges overgang fra skole- og uddannelse til arbejdsmarked senere i livet,” siger Christian Borrisholt Steen.

KA har en række helt konkrete forslag, der skal gøre det lettere at få flere unge i fritidsjob.

”Vi foreslår, at virksomhederne får mulighed for i samarbejde med den unge at udarbejde en ”ungAPV”, hvor virksomheden forholder sig til de gældende arbejdsmiljøregler set i relation til de konkrete arbejdsopgaver for den unge i virksomheden. Det skal være en slags risikovurdering, der dokumenterer, at man som virksomhed har forholdt sig til ”gråzoner”, som vil kunne opstå på baggrund af reglerne,” siger Christian Borrisholt Steen og uddyber:

”Hvis ungAPV’en ikke lever op til kravet om, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal der naturligvis, som hidtil, kunne udstedes sanktioner, herunder strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Men vi tror på, at en mere fornuftig og dialogbaseret tilgang med en ungAPV som dialogværktøj, vil give flere små- og mellemstore virksomheder mod på at skabe fritidsjob til børn og unge – til gavn for de unge, virksomheden og samfundet.”

Harmonisering af regler
KA mener også, at reglerne i forhold til, hvad de unge må i forbindelse med fritidsjob, skal harmoniseres. I dag er reglerne mere restriktive for 15-årige, der ikke har afsluttet 9. klasse end for 15-årige, der har afsluttet folkeskolen.

”Vi mener, at det bør være den unges alder og ikke hvorvidt vedkommende er omfattet af undervisningspligten eller ej, der skal afgøre, hvorvidt man må betjene en bestemt maskine eller ej,” siger Christian Borrisholt Steen og uddyber:

”Vi mener også, at det økonomiske incitament til at tage et fritidsjob skal øges. Derfor foreslår vi, at AM-bidraget afskaffes for unge under 18 år, og det er glædeligt at høre tilsvarende toner fra regeringen.”

KA foreslår desuden, at de unge og virksomhederne skal have mulighed for at kunne tilrettelægge en mere fleksibel arbejdstid.I dag må unge i den skolepligtige alder maksimalt arbejde to timer på hverdage.

”Det gør det mindre attraktivt for unge uden for de større byer at tage et fritidsjob, fordi gevinsten ved fritidsjobbet ”ædes” af lang og ofte dyr transport. Derfor foreslår vi, at unge i den skolepligtige alder får mulighed for at arbejde eksempelvis op til fire timer om dagen,” siger Christian Borrisholt Steen.

Del denne artikel: