Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Arbejdsgiver ABC

Hvordan laver man en APV?

APV - sådan gør du

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder planlægge og tilrettelægge arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skal blandt andet ske på grundlag af en detaljeret beskrivelse af arbejdspladsen, arbejdsprocedurerne og arbejdsmiljøfaktorerne - en såkaldt Arbejdspladsvurdering (APV).

En APV skal resultere i en plan, der:

 • Skaber bedre overblik over arbejdsmiljøforholdene.
 • Giver bedre mulighed for forebyggelse af arbejdsskader.
 • Styrker samarbejdet mellem ansatte og ledelse om arbejdsmiljøforholdene.

Gennemførelse af APV

Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at tage initiativ til at gennemføre en APV, men det sker i samarbejde med de ansatte. Reglerne for gennemførelse af en APV ændres i forhold til din virksomheds størrelse.

 Der er ingen formkrav til, hvordan APVen skal se ud, men der er krav til hvilke områder der skal inddrages

 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • prioriteret handlingsplan
 • opfølgning - og forfra igen

Branchekrav til en APV

De krav, der fremgår af arbejdsmiljøloven, gælder for alle brancher. Udover de krav findes der forskellige krav til de enkelte brancher, og du bliver nødt til at undersøge kravene til netop din branche. Det kan du gøre på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Handlingsplan for APV

Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af APVens resultat. Den bør være prioriteret i forhold til hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer, der anses for at være de væsentligste at udbedre.

Når APVen og handlingsplanen er lavet - og der skal handles herpå - bør I ved løsningen af problemerne overveje følgende:

 • Undgå risikoen (undgå faren eller den faretruende situation; forhindring af risici
 • Vurdér risikoen (vurdér den fare, der ikke kan forhindres)
 • Bekæmp faremuligheden ved kilden (dér, hvor den kan opstå)
 • Tilpas arbejdet til mennesket - ikke omvendt
 • Brug tekniske muligheder (udnyt mulighederne i den tekniske udvikling)
 • Erstat med noget andet (udskift det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt)
 • Se på helheden og sammenhængen mellem teknik, påvirkninger, sociale relationer etc.
 • Undgå "indkapsling" (undgå så vidt muligt, at det enkelte menneske "kapsles inde" (f.eks. i en beskyttelsesdragt)
 • Instruér (sørg for hensigtsmæssig instruktion og oplæring)

 

Har du brug for sparring på APV?

Har du spørgsmål til APV, er du velkommen til at kontakte KA. Er du medlem, er rådgivningen gratis.
Lad os ringe dig op til en uforpligtende snak om vores medlemsskab.

Fakta: Krav til en APV

Der er en række lovmæssige krav til en APV. De er

 • APVen skal være skriftlig
 • APVen skal være tilgængelig i virksomheden for ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet
 • Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen samt opfølgningen af APVen
 • APVen skal revideres når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser; dog som et minimum hvert 3. år.
 • Alle virksomheder - uanset antal ansatte - skal gennemføre APV.
 • Manglende APV kan dog ikke give anledning til administrative bøder fra Arbejdstilsynet, men skal via politiet forelægges domstolene.
Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her